El CReSA organitza un seminari sobre llengua blava adreçat a veterinaris

El darrer 19 d’abril 2010, el CReSA va promoure un seminari tècnic titulat Avenços en la lluita i prevenció de la llengua blava, inclòs dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2010 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

Un total de 76 persones van atendre aquest seminari, adreçat principalment al col·lectiu veterinari. L’objectiu era repassar la situació actual de la malaltia de la llengua blava, així com els avenços assolits en lluita i prevenció, en tots els seus aspectes: situació epidemiològica, comportament clínic, anàlisi de risc, i seguiment resultats dels programes de vigilància i vacunació aplicats.

Les ponències realitzades va ser les següents:

  • Situació epidemiològica de brots a Europa: evolució, escenaris futurs i nous serotips. Brots apareguts a Catalunya. Jordi Casal Fàbrega (Investigador CReSA i Catedràtic UAB) / Alberto Allepuz Palau (Investigador CReSA i Professor lector UAB)
  • Aplicació de les anàlisis de risc: possibles vies d’entrada. Sebastián Napp Avelli (Investigador CReSA)
  • Comportament de la llengua blava: patogènia, clínica i resposta a la vacunació. Joan Pujols Romeu (Investigador IRTA-CReSA)
  • La vigilància de la llengua blava: abans, durant i després de l'epidèmia. Anna Alba Casals (Investigadora CReSA)
  • Vigilància entomològica de la llengua blava. Nitu Pagès Martínez (Investigador CReSA)
  • El seguiment de la vigilància i la lluita aplicada a Catalunya. Seguiment realitzat de la vacunació. Albert Sanz Artigas (Tècnic veterinari al Servei de Sanitat Animal DAR)

Taula rodona amb els ponents del seminari. D’esquerra a dreta: Anna Alba, Joan Pujols, Nitu Pagès, Jordi Casal, Sebastián Napp i Albert Sanz.

El PATT és un programa d’actuacions elaborat i proposat des de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) i és aprovat pel Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Les actuacions que inclou el PATT 2010 s'emmarquen tant en l'àmbit de la recerca com en el de la divulgació de coneixements i experiències.

El CReSA té prevista l’organització d’altres seminaris tècnics durant el 2010:

  • Avenços científics i situació actual de la grip aviària i altres malalties d’impacte econòmic (15 juliol 2010)
  • Nous patògens emergents i re-emergents en porcs (previsió: octubre/novembre 2010)

Per saber-ne més sobre els seminaris PATT 2010 del CReSA:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació (CReSA)
Correu electrònic: elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: