Infecció experimental amb virus de la Febre de la Vall del Rift en ovelles

L’any 2009 es va realitzar la primera infecció experimental d’ovelles amb virus de la Febre de la Vall del Rift (FVR) a les instal·lacions de biocontenció de nivell 3 del CReSA. Com a conseqüència, el CReSA forma part de la xarxa ENCRAD (European Network for the Coordination of Rift Valley fever Animal experimentation and Diagnostic).

El darrer 12 de maig, el Dr. Xavier Abad (Responsable de Laboratoris NBS3 del CReSA) va participar en la primera reunió que iniciava a Amsterdam les activitats d’ENCRAD. Aquesta xarxa permetrà compilar dades sobre infeccions experimentals animals i compartir experiències, reactius i procediments entre els participants.

La FVR (en anglès, Rift Valley Fever) és una zoonosi vírica que afecta principalment als animals, però també pot afectar a l’home. La infecció produeix importants pèrdues econòmiques per les morts i els avortaments que causa en el ramat infectat. Provoca brots epidèmics episòdics als països subsaharians, Egipte i la Península Aràbiga, eventualment associat a les condicions climàtiques. La malaltia està causada per un arbovirus competent a moltes espècies de mosquits presents a la majoria de països europeus. Moltes regions europees tenen hàbitats òptims en els que el virus pot persistir en el cas d’una introducció no desitjada d’aquests virus dins les fronteres europees.  

Per a millorar la nostra preparació en la lluita contra aquesta important zoonosis, és necessari incrementar la comprensió de la malaltia. En l’estudi realitzat per investigadors del CReSA a les instal·lacions de biocontenció de nivell 3 (NBS3), es va intentar establir un model d’infecció reproduïble de FVR a una raça d’ovelles europea.

Treball amb FRV en laboratoris NBS3.

Grups de 4 bens de 9-10 setmanes de vida foren inoculats subcutàniament amb 105 TCID50 de cadascun dels quatre aïllats vírics a assajar. Es realitzaren les següents proves:

  • Estimació dels títols de virèmia per PCR a temps real i confirmació de la presència de virus viables per aïllament viral.
  • Per a la detecció de canvis patològics específics, diferents teixits foren analitzats aplicant tècniques d’histopatologia i/o immunohistoquímica.
  • L’excreció de RVFV i la possible transmissió horitzontal a bens en contacte, però no infectats experimentalment, fou també estudiada.

Els principals resultats foren:

  • No va morir cap dels bens inoculats experimentalment.
  • Tots els bens inoculats excepte un desenvoluparen pirèxia i virèmia als dos dies post-infecció.
  • No es detectaren altres signes clínics amb l’excepció d’opacitat corneal (ull blau) a tres bens sense cap relació temporal amb els seus respectius períodes de virèmia.
  • La virèmia (evidenciada per Real Time PCR) durà de 2 a 4 dies amb la única excepció de dos bens que mantingueren la virèmia fins el final de l’estudi (14 dies).
  • Es detectaren genomes viral als hisops nasals i orofaringis ja un dia després de l’aparició de la virèmia, amb una durada de no més de 5 a 6 dies, i amb una certa inconsistència a les seves càrregues virals.
  • Un be no inoculat però en contacte amb altres bens inoculats resultà infectat, amb un retard de dos dies, mostrant pirèxia i virèmia. La transmissió del virus en absència de vectors artròpodes és, per tant, possible.  

Aquests resultats foren presentats pel Dr. Mariano Domingo en forma de comunicació oral (An experimental infection of European breed sheep with Rift Valley fever virus. Francesc X. Abad, Nuria Busquets, Fernando Rodriguez, David Solanes, Mariano Domingo i Alejandro Brun) al 3rd Annual Meeting EPIZONE (12-15 maig 2009, Antalya, Turquía) i pel Dr. Xavier Abad al 5th European meeting on Viral Zoonoses. (26-29 setembre 2009, Saint Raphael, Francia).

Per contactar amb l’ investigador a càrrec d’ aquests estudis:

Dra. Nuria Busquets
Investigadora
Correu electrònic: nuria.busquets@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 4342
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Per saber-ne més sobre la FVR (OMS):

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs207/es/index.html

¡Recomana aquesta pàgina!: