Convocatòria oberta a propostes d'investigadors per a realitzar experiments en el CReSA

La xarxa Network of Animal Disease Infectiology Research Facilities (NADIR) convida a la comunitat investigadora a realitzar propostes de projectes finançables que es desenvolupin a les instal·lacions participants en la xarxa. Pot optar qualsevol laboratori europeu d’investigació (o consorci de laboratoris) públic o privat.

Europa posseeix varies instal·lacions experimentals amb nivell 3 de bioseguretat, requerit per a estudiar la majoria de zoonosis, malalties emergents i d’altres malalties infeccioses animals. A través d’aquesta convocatòria, NADIR proporciona accés als investigadors que proposin experiments que es realitzin a les diferents instal·lacions de la xarxa.

NADIR cobrirà les despeses de la instal·lació i les despeses de viatges dels grups d’investigacions a la instal·lació seleccionada, d’acord amb el protocol proposat.

Els projectes realitzats en el CReSA poden implicar investigació en alguna de les espècies domèstiques (vacú, porcs, aus, cabres, ovelles) i utilitzar animals vius, incloent-hi espècies de laboratori (ex.: ratolins) o línees cel·lulars. Existeix una col·lecció de línees cel·lulars en la xarxa del projecte NADIR, disponible per a la comunitat investigadora (veure www.nadir-project.eu). Es donarà prioritat als projectes focalitzats en una malaltia o patogen que requereixi contenció NBS3 però també s’accepten protocols que requereixin infraestructura especialitzada a un nivell inferior de confinament.

Per saber-ne més sobre NADIR: http://www.nadir-project.eu

Convocatòria oberta: http://www.nadir-project.eu/nadir_project/call_for_access

Enviament de propostes: http://www.nadir-project.eu/nadir_project/call_for_access/application_procedure

Per a contactar amb la persona responsable de NADIR en el CReSA:

Mariano Domingo Álvarez
Director
Correu electrònic: mariano.domingo@cresa.uab.cat
Telèfon: (+34) 935814492    
Fax: (+34) 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB          
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: