Lectura de tesi doctoral sobre circovirus porcí

El proper dimarts 13 de juliol de 2010, Carolina Rodríguez Cariño, estudiant de doctorat del CReSA, defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “Ultrastructural studies on Porcine Circovirus type 2 (PCV2) infection” dirigit pel Dr. Joaquim Segalés i Coma.

Aquesta tesi inclou el primer estudi de morfogènesi de circovirus porcí tipus 2 (PCV2) en cultius cel·lulars, així com descripcions ultraestructurals detallades de limfonodes procedents de porcs amb síndrome multisistèmica d’aprimament post-deslletament o circovirosi porcina (CP).

Els resultats obtinguts permeten complementar els treballs existents sobre el cicle de replicació del PCV2 en cultius cel·lulars i obtenir nous coneixements en la patogènia de la CP. Una de les majors contribucions de la present tesi és la descripció de l'íntima associació entre PCV2 i les mitocòndries.

La CP és una de les malalties mes importants que afecta al bestiar porcí a nivell mundial. Es caracteritza clínicament per un retard del creixement, pèrdua de pes, dificultat respiratòria, febre, diarrea i mort a les fases de transició i/o engreix. L'agent etiològic essencial de la CP és el PCV2, el virus més petit conegut que infecta a mamífers. Les característiques histopatològiques que defineixen la CP són la depleció limfocitària i infiltració histiocitària i/o de cèl·lules gegants multinucleades en els teixits limfoides; en alguns casos, s'acompanyen d'inclusions virals intranuclears i intracitoplàsmiques en macròfags. Ultraestructuralment, el PCV2 ha estat descrit com un virus sense embolcall, de 12 a 23 nm de diàmetre.

L’acte es celebrarà el proper dimarts 13 de juliol de 2010, a la Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària de la UAB, a les 12:00 h.

Per a contactar amb l’autora d’aquesta tesi:

Carolina Rodríguez Cariño
Estudiant de Doctorat
Correu electrònic:  carolina.carino@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 87
Fax: +34 93 581 44 90
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: