El CReSA organitza un seminari sobre malalties aviàries adreçat a veterinaris

El darrer 19 de juliol 2010, el CReSA va organitzar un seminari tècnic titulat “Avenços científics i situació actual de malalties d’impacte econòmic: grip aviària i campilobacteriosi”, inclòs dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

Un total de 82 professionals es van inscriure en aquest seminari, adreçat principalment al col·lectiu veterinari. L’objectiu era fer un repàs de la situació actual i les perspectives de futur de dues malalties aviàries d’elevat impacte econòmic i repercussió sobre la salut pública: grip aviària i campilobacteriosi.

Les ponències realitzades van ser les següents:

  • Nous avenços en el coneixement de la grip aviària. Natàlia Majó Masferrer. Investigadora del CReSA i Professora de la UAB.
  • La vigilància de la grip aviària en aus salvatges i domèstiques a
  • Catalunya (2006-2010). Anna Alba Casals. Investigadora del CReSA. Mar Biarnés Suñé. Cap de laboratori del CESAC.
  • Campylobacter, agent zoonòtic emergent de creixent importància en salut pública. Marta Cerdà Cuéllar. Investigadora IRTA-CReSA.
  • Campilobacteriosi en la producció avícola: situació actual i perspectives de futur. Mercè Soler i Barrasús. Veterinària del Servei de Sanitat Animal del DAR.
  • Taula rodona

Taula rodona. D’esquerra a dreta: Ramon Porta, Mercè Soler, Marta Cerdà, Mar Biarnès, Natàlia Majó i Ana Alba

El PATT és un programa d’actuacions elaborat i proposat des de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) i és aprovat pel Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Les actuacions que inclou el PATT 2010 s'emmarquen tant en l'àmbit de la recerca com en el de la divulgació de coneixements i experiències.

El CReSA té prevista l’organització del proper seminari tècnic titulat “Nous patògens emergents i re-emergents en porcs” durant l’últim trimestre del 2010.

Per saber-ne més sobre els seminaris PATT 2010 del CReSA:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació (CReSA)
Correu electrònic: elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: