Virus circulants de la grip aviaria detectats en aus salvatges a Catalunya

La revista Virus Research ha publicat recentment un estudi en el que hi han participat investigadors del CReSA i que ha demostrat que els virus circulants d’influença aviària en les aus salvatges de Catalunya estan relacionats filogenèticament amb els virus eurasiàtics. Aquest estudi és pioner en la detecció i l’estudi de diferents subtipus del virus de la grip aviària a Espanya provinents dels seus hostes naturals, les aus salvatges.

Aquest estudi encarregat al CReSA per part del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i amb col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), està englobat dins del marc del programa de vigilància d’influença aviària en aus salvatges. Cal recordar que arrel del brot de la grip aviària H5N1, el virus ha arribat a tenir una gran importància pel que fa a salut pública i sanitat animal i és per això que a arreu del món s’han establert programes de vigilància d’aquesta mena per tal de poder controlar el virus.

Els resultats d'aquest estudi de 3 anys de vigilància mostra que no s'ha detectat cap virus d'alta patogenicitat en aus salvatges a Catalunya, tot i que s’han detectat virus dels subtipus H5 i H7, potencials virus d’alta patogenicitat en aus de producció, i que els virus d'influença aviària circulants al nostre país pertanyen a un grup filogenètic eurasiàtic, clarament diferenciat de l'americà. Aquest fet es correlaciona perfectament amb les rutes migratòries de les aus salvatges que passen per Catalunya, rutes del Nord d'Europa i Àfrica. Cal esmentar que aquest treball aporta nova informació ecològica del virus d’influència aviària a la zona Mediterrània occidental.

Els resultats d’aquest estudi es podran trobar en la següent publicació: "Influenza A virus subtypes in wild birds in North-Eastern Spain (Catalonia)". Núria Busquets, Anna Alba, Sebastián Napp, Azucena Sánchez, Erika Serrano, Raquel Rivas, José Ignacio Núñez i Natàlia Majó. Virus Res. On line, 4 Gener 2010.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb l’autora de l’article:

Dra. Nuria Busquets
Investigadora
Correu electrònic: nuria.busquets@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 4342
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

¡Recomana aquesta pàgina!: