El CReSA innova en una fórmula vacunal contra la malaltia de Glässer

El bacteri Haemophilus parasuis afecta exclusivament al bestiar porcí i es transmet per contacte directe o per via aèria. Suposa un greu problema per a la indústria animal i, degut a les diferents variants del bacteri, comporta dificultats per a la vacunació del bestiar. Un treball realitzat al CReSA ha descobert que els autotransportadors trimèrics d’H. parasuis poden formar part de futures vacunes més eficaces que les actuals.

La malaltia de Glässer és una malaltia re-emergent del porc, causada pel bacteri Haemophilus parasuis. L'ús de vacunes per lluitar contra la malaltia està limitada per una manca de protecció contra totes les variants del bacteri. Els autotransportadors trimèrics són unes proteïnes exposades a l'exterior del bacteri, pel que poden ser emprades com a vacunes. Aquestes proteïnes també es troben en l'H. parasuis i reben el nom d'autotransportadors trimèrics associats a virulència (VtaA emprant les sigles en anglès).

En aquest treball es va buscar la presència d'anticossos en la sang d'animals que havien sobreviscut a una infecció amb H. parasuis. Es va trobar que els animals que no arribaven a desenvolupar la malaltia, malgrat ser exposats al bacteri viu, desenvolupaven anticossos contra 8 dels 15 VtaA analitzats. Quan es van exposar porcs a bacteris cultivats al laboratori, però morts enlloc de vius, no es varen crear anticossos contra els VtaA. Aquest fet ens indica que el bacteri només produeix les VtaA quan està en contacte amb el porc. En resum, aquests resultats mostren que els VtaA són candidats a formar part de futures vacunes contra la malaltia de Glässer.

Per a contactar amb l’autor de l’article:

Dr. Alexandre Olvera van der Stoep
Investigador
Correu electrònic: alex.olvera@cresa.uab.cat
Telèfon +34 93.581.45.67
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet: http://www.vetres.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/vetres/full_html/2010/03/v09511/v09511.html

¡Recomana aquesta pàgina!: