Fets rellevants de la investigació CReSA 2009

El darrer any , l’equip investigador del CReSA va assolir les següents xifres: 72 articles en revistes SCI, 119 comunicacions en congressos, 18 projectes competitius vigents (entre ells, 5 projectes europeus del 7º Programa Marc), 5 tesis doctorals i 38 nous contractes amb empreses privades. Ja es pot consultar la "Memòria CReSA 2009".

Fets rellevants del 2009


INVESTIGACIÓ

  • S’han publicat 72 articles en revistes SCI i s’han presentat 119 comunicacions en congressos, 83 de les quals es varen realitzar en congressos internacionals.
  • El finançament per a aquest any dels 18 projectes competitius vigents ha sigut de 1.019.358 €.
  • S’han llegit 5 tesis doctorals i 9 treballs d’investigació.
  • S’ha participat simultàniament en 5 projectes europeus del 7º Programa Marc.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I DE TECNOLOGIA

  • S’han firmat 38 nous contractes amb empreses privades.
  • S’han realitzat 43.149 analítiques de servei d’anàlisis virològics per encàrrec de la Generalitat de Catalunya
  • El laboratori PRIOCAT ha analitzat 16.648 mostres per al diagnòstic de rutina del pla de vigilància activa de les ETTs a Catalunya.
  • Ens han visitat 340 alumnes de 17 centres d’educació secundària de Catalunya en activitats dirigides a escoles.
  • S’ha assolit la xifra de 360 subscriptors al butlletí electrònic del CReSA.

Aquest any també s’ha publicat la memòria de “Els encàrrecs de Serveis de la Generalitat de Catalunya al CReSA”. Per a consultar-la:

http://www.cresa.es/cresa3/banners/servicioscresa2009/Servicios%20CReSA%202009.pdf

Descarregui’s la Memòria CReSA 2009 (català): pdf

Per a consultar les memòries d’activitats anteriors:
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu34

¡Recomana aquesta pàgina!: