El CReSA entra a formar part d'ENIVD

ENIVD és una xarxa europea de col·laboració que pretén ser una organització amb l’objectiu de posar el màxim esforç en malalties  virals infeccioses importades que poden afectar a la població.

El CReSA, des del passat mes, forma part de la Xarxa Europea per a el Diagnòstic de Malalties Virals Importades (ENIVD). Aquesta organització està promoguda per centres mèdics, departaments de salut estatals, hospitals i centres de recerca d’arreu d’Europa amb l’objectiu d’exercir un control de les malalties virals infeccioses importades d’altres països.

Els membres d’ENIVD es reuneixen regularment amb representants dels països europeus i organismes internacionals com el ECDC, WHO i CDC amb el propòsit d’intercanviar i recopilar informació, i treballar en la millora de la col·laboració i el diagnòstic de malalties virals importades a Europa. Compartir les tasques i enfortir la col·laboració a l’estat europeu contribuirà a millorar la preparació per a emergències en tots els països participants en benefici dels ciutadans.

Núria Busquets, investigadora del CReSA, és la representant a l’ENIVD i col·laborarà en el grup de "Virus, diagnòstic i control de qualitat".

Els principals objectius de la xarxa ENIVD són:

  • Mantenir una xarxa de laboratoris europeus que treballin en el diagnòstic de malalties víriques importades i infeccions víriques emergents d’interès europeu. Proporcionar ajuda mútua en l’intercanvi de mostres per al diagnòstic, és a dir, sèrum, virus, la metodologia i la informació.
  • Identificar les infeccions virals que s’importen i establir els procediments a seguir, així com identificar els laboratoris capaços i disposats a realitzar el diagnòstic ràpid (<24 hores) d’un cas agut i sospitós d’estar infectat amb febre hemorràgica viral.
  • Treballar els requisits de bioseguretat i el control de qualitat en laboratoris de diagnòstic que participen en les esmentades malalties.
  • Identificar i utilitzar els assajos estàndards d’acord amb criteris definits de control de qualitat.
  • Optimitzar els recursos limitats per l’intercanvi de reactius, metodologies i coneixements.
  • Afavorir un contacte regular dins de la xarxa a través de reunions, l’intercanvi i la capacitació del personal de seguretat de la biotecnologia i les noves tècniques de laboratori.
  • Obrir la xarxa de membres d’altres laboratoris europeus.
  • Organitzar activitats internacionals i coordinar-se amb les organitzacions nacionals o internacionals com el ECDC, la OMS i els CDC.

Per a més informació:

Dra. Núria Busquets
Investigadora
Correu: nuria.busquets@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.43.42

Per a obtenir més informació d’ENIVD: http://www.enivd.de/index.htm

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: