El CReSA col·laborarà un any més en la vigilància de la grip aviària en aus salvatges

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha publicat el programa anual de vigilància d'influença aviària. El CReSA hi col·labora activament des del 2006.

El programa de vigilància del 2011 forma part del Programa de vigilancia de influenza aviar en España 2011, que integra a totes les comunitats autònomes i que forma part de la vigilància obligatòria encarregada per la Unió Europea.

L’objectiu d’aquest programa és organitzar la vigilància tant en aus de corral com en aus captives per tot el territori català per tal d’exercir un control sobre la influença aviària. El CReSA s’encarrega de les aus salvatges, mentre que el CESAC (Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó) s’ocupa de les aus de corral. Enguany es treballarà sobretot amb els Centres de Recuperació de Fauna Salvatge per tal de detectar la presència de virus d’influença aviària a partir de les aus que ingressin en aquests centres i que presentin signes clínics compatibles amb la malaltia.

Per a més informació, contactar amb:

Dra Anna Alba
Investigadora
Correu: ana.alba@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.45.57

Descarregui’s el Programa de Vigilància: http://www20.gencat.cat/

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: