El nou Director General de Recerca visita el CReSA

Josep Maria Martorell, Director General de Recerca, i Carles Jaime, Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es van reunir el passat 2 de març amb els membres de la Junta de Centre del CReSA.

El nou Director General de Recerca va atendre a la presentació que va fer Mariano Domingo, Director del CReSA, en la que es van voler destacar:els avantatges de disposar a Catalunya d'unes instal·lacions úniques d'alta seguretat biològica, els eixos de recerca estratègics del centre i els encàrrecs de servei del govern de la Generalitat de Catalunya pel diagnòstic, control, i vigilància de malalties. Després, es va obrir un breu torn de preguntes entre les quals van sorgir inquietuds pel futur del finançament dels centres de recerca de Catalunya i el compromís del nou Govern amb la Unió per la Mediterrània (UpM).

Josep Maria Martorell va destacar l'excel·lència investigadora del CReSA i l'eficiència dels recursos emprats.

Dins del Departament d'Economia i Coneixement, a la Direcció General de Recerca li corresponen l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de planificació, coordinació i foment general de la recerca científica i tecnològica.

Per saber més sobre el CReSA: http://www.cresa.cat
Per saber més sobre l’Àrea d’Universitats i Recerca del Dept. d’Economia i Coneixement: http://www.gencat.cat/

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: