Alta susceptibilitat de la perdiu vermella a la soca H7N1 d'alta patogenicitat

Un grup d'investigadors del CReSA van estudiar la susceptibilitat de la perdiu vermella a dues soques del virus de la grip aviària i van demostrar que aquesta espècie pot contribuir a la propagació d'un potencial brot local del virus.

Amb l'objectiu d'estudiar els signes clínics, les lesions macroscòpiques i microscòpiques, la distribució viral en els teixits i l'excreció viral, investigadors del CReSA van realitzar una infecció experimental en aus de l'espècie Alectoris rufa amb el virus d'influença aviària d'alta patogenicitat (IAAP) subtipus H7N1 i amb el virus d'influença aviària de baixa patogenicitat (IABP) subtipus H7N9.

En les aus infectades amb virus d'IAAP, els primers signes clínics es van observar als 3 dies post infecció (dpi) i la mortalitat va començar a produir-se als 4 dpi, arribant al 100% de mortalitat als 8 dpi. La presència de l'antigen viral en els teixits i l'excreció del virus es van confirmar en totes les aus infectades amb virus d'IAAP. A més de las vies orofaríngia i cloacal, es va demostrar la importància de la ploma com a possible via de transmissió. No obstant, no es van poder detectar signes clínics ni troballes histopatològiques en les perdius infectades per virus d'IABP. Només en alguns dels animals inoculats amb virus d'IABP es va detectar excreció viral de curta durada juntament amb seroconversió.

El present estudi demostra que la perdiu vermella és altament susceptible a la soca H7N1 IAAP, causant malaltia greu, mortalitat i abundant excreció viral i que, per tant, contribueix a la propagació d'un potencial brot local d'aquest virus. En contrast, els resultats sobre H7N9 IABP suggereixen que la perdiu vermella no és un reservori d'aquest virus.

Els resultats de l'estudi han estat publicats recentment a: Bertran K, Pérez-Ramírez E, Busquets N, Dolz R, Ramis A, Darji A, Abad FX, Valle R, Chaves A, Vergara-Alert J, Barral M, Höfle U, Majó N. Pathogenesis and transmissibility of highly (H7N1) and low (H7N9) pathogenic avian influenza virus infection in red-legged partridge (Alectoris rufa). Vet Res. 2011 Feb 7;42(1):24.

Per a consultar l’article complet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21314907

Per a contactar amb l’autora:
Kateri Bertran Dols
PhD student
Email: kateri.bertran@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814561
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: