Paper de l'interferó gamma en la protecció enfront de la pesta porcina clàssica (PPC)

Un estudi realitzat per investigadors del CReSA demostra que la inducció d'interferó gamma es correlaciona amb la protecció de la forma aguda de PPC que es confereix a porcs vacunats amb una vacuna d'ADN que expressa la glicoproteïna E2.

La PPC és una infecció vírica altament contagiosa que afecta a porcs domèstics i salvatges. S'ha provat que la immunització amb plàsmids que expressen diferents versions de la glicoproteïna E2 és una via efectiva per a induir protecció enfront del virus de la PPC (VPPC).

Prèviament, aquest grup havia mostrat que la immunització amb una vacuna d'ADN que expressa la glicoproteïna E2 (ADN-E2) induïa una resposta de cèl·lules T- "cooperadores" en absència d'anticossos neutralitzants. No obstant, es desconeix el paper de la resposta de las cèl·lules T en la protecció contra el VPPC.

En el present estudi es van estendre aquests estudis per a caracteritzar en profunditat el paper de la resposta de cèl·lules T per una vacuna ADN-E2 i la seva correlació amb la protecció enfront de la infecció per VPPC. Així, porcs vacunats amb la vacuna ADN van induir una forta resposta immune cel·lular, caracteritzada per una inducció específica de cèl·lules T que expressen interferó gamma (IFN-gamma) després de la vacunació sense nivells detectables d'anticossos neutralitzants enfront del VPPC. Els nivells constants d'aquests cèl·lules T observades des de l'inici de la infecció fins a 7 dies post-desafiament en els animals vacunats podrien contribuir al control primerenc de la replicació del VPPC, almenys fins que es desenvolupen els anticossos neutralitzants.

En els animals infectats però no vacunats es van observar signes clínics greus de la malaltia, incloent-hi títols elevats de virèmia, pirèxia i disseminació del virus a diferents òrgans, comparat amb els animals vacunats, dels quals solament un d'ells va mostrar signes clínics lleus i un pic breu de virèmia. La fallada de protecció completa en aquest animal es va correlacionar amb un retard en la inducció d'anticossos neutralitzants, detectables solament a partir del dia 11 post-infecció. Al contrari, la resta dels animals que van desenvolupar anticossos neutralitzants tan aviat com el dia 2 post-infecció, van quedar protegits. Finalment, va semblar existir una correlació inversa entre una inducció primerenca d'IFN-alpha i la protecció observada, mentre que la IL-10 va semblar estar regulada de forma distinta en els animals vacunats i no vacunats.

Els nostres resultats suporten la importància de la inducció d'una forta resposta de cèl·lules T per a conferir una resposta sòlida contra el VPPC.

Es necessiten més experiments per a clarificar el paper que juguen les citoquines en la protecció enfront a PPC i per a obtenir vacunes d'emergència capaces de conferir una protecció forta i ràpida.

Aquest article va ser publicat en: Tarradas J, Argilaguet JM, Rosell R, Nofrarías M, Crisci E, Córdoba L, Pérez-Martín E, Díaz I, Rodríguez F, Domingo M, Montoya M, Ganges L. Interferon-gamma induction correlates with protection by DNA vaccine expressing E2 glycoprotein against classical swine fever virus infection in domestic pigs. Vet Microbiol. 2010 Apr 21;142(1-2):51-8.

Per a contactar amb la persona a càrrec de la línea de recerca de PPC:

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora 
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
Correu electrònic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat  
Telèfon: (+34) 935814620
Fax: (+34) 935814490

Descarregui’s l’article complet: www.sciencedirect.com

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: