El Dr. Zygmunt Pejsak visita el CReSA

El passat 17 de maig, el Professor Pejsak, del National Veterinary Research Institute (Pulawy, Polònia) va impartir al CReSA el seminari titulat "Swine production and organization of research on pig health control in Poland" en el que va mostrar xifres de producció porcina a Polònia i va explicar el sistema d’investigació en sanitat porcina en aquest país.

El National Veterinary Research Institute es va crear el 1945 com a unitat científica del Ministeri d’Agricultura polonès. La seva missió principal és la investigació aplicada a la medicina veterinària i les activitats científiques es centren en sanitat animal, higiene d’aliments i pinsos, i toxicologia veterinària. A més, és laboratori de referència de la OIE (Oficina Internacional d’Epizoòties) per al diagnòstic de la pesta porcina clàssica (des de 1995), PRRS i leucosi bovina (des de 2008). Entre altres projectes, l’institut participa en els següents projectes del VII Programa Marc de la UE: VITAL, PORRSCON, FLUPIG, CAMCON i ESNIP 3.
 
El Dr. Pejsak, cap del departament de malalties porcines, també va fer una revisió de les xifres del sistema productiu porcí. Amb una producció de 19.100.000 porcs i 420.000 explotacions porcines al 2010, la tendència observada en els últims 10 anys, ha sigut la concentració, la disminució del nombre de productors i canvis positius en el control sanitari porcí en granges a gran escala.

Pejsak va destacar que, actualment, les malalties més importants del porc a Polònia són: circovirosi, complex respiratori porcí, PRRS, estreptocòccies, pleuropneumònia, pneumònia enzoòtica, adenomatosis i disenteria porcina.  A més, el país és lliure de febre aftosa, pesta porcina clàssica, pesta porcina africana, malaltia vesicular porcina i gastroenteritis transmissible.


A la imatge, d'esquerre a dreta: Joaquim Segalés (CReSA); Zygmunt Pejsak (National Veterinary Research Institute); Joe Crenshaw (APC Inc); Mariano Domingo (CReSA); Javier Polo (APC Europe) i Joan Pujols (CReSA).


Més informació sobre el National Veterinary Research Institute:

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a_eng.php

Més informació sobre el 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases:

http://www.emerging2011.com

 

 

 

 

 

 

¡Recomana aquesta pàgina!: