Encàrrecs de Serveis de la Generalitat de Catalunya al CReSA

Durant el 2010, el CReSA va desenvolupar una sèrie d’accions pels Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya amb competències en sanitat animal i salut pública. Ja es poden consultar al nostre web les memòries d’aquests encàrrecs de serveis.

Les accions desenvolupades per a la Generalitat de Catalunya durant el 2010 van ser:

Per encàrrec del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), es van establir plans de vigilància i control de diverses malalties a Catalunya:

  1. Programa de vigilància d’influença aviaria en aus salvatges i en aus d’autoconsum
  2. Programa de vigilància de la febre de l’oest del Nil
  3. Assessorament i diagnòstic per al control i eradicació de la tuberculosi bovina
  4. Vigilància entomològica de la llengua blava
  5. Prestació d’anàlisis virològics

Per encàrrec del Departament de Salut (DS), el CReSA va col∙laborar en el diagnòstic de malalties espongiformes i en la formació i assessorament a veterinaris d’escorxador.

  1. Programa de vigilància activa de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles animals
  2. Servei de suport veterinaris d’escorxador

serveis

Al marge de l’oferta investigadora, el CReSA assessora científicament sobre qualsevol tema relacionat amb el marc de les seves competències i coneixements, tant en el sector públic (entitats públiques o administracions) com en el sector privat (empreses agroalimentàries, farmacèutiques i biotecnològiques, associacions de productors, etc.). En aquest sentit, una de les principals prioritats del CReSA és la col∙laboració amb les administracions, promovent de forma activa la transferència de coneixements aplicables a la gestió de la sanitat ramadera i aviària, o la gestió i vigilància de les zoonosis.

Descarregui’s les memòries dels Encàrrecs de Serveis de la Generalitat de Catalunya al CReSA 2010 (català): link

Per saber-ne més sobre serveis del CReSA a les Administracions:

Mariano Domingo Álvarez
Director del CReSA
Correu electrònic: mariano.domingo@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 32 84
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

¡Recomana aquesta pàgina!: