Implicació del nucli de la cèl·lula hoste durant la infecció amb el virus de la pesta porcina africana (VPPA)

Investigadors del CReSA han demostrat una major rellevància del nucli de la cèl·lula hoste durant la infecció amb el VPPA. Aquest descobriment podria tenir implicacions importants en la cerca d’estratègies antivirals contra un virus que causa greus problemes econòmics en molts països de l’Àfrica subsahariana, i per al que no existeix una vacuna eficaç.

El VPPA és el responsable d’una de les malalties porcines més devastadores. Tradicionalment se ha considerat un virus exclusivament citoplasmàtic, encara que hi ha evidències d’una fase inicial de replicació nuclear.

Un estudi realitzat pel CReSA descriu noves evidències que demostren una major implicació del nucli de la cèl·lula hoste durant la infecció amb el VPPA. Durant la fase inicial de replicació del virus es produeix la fosforilació i desorganització de la lamina A/C, pròxim al lloc on es troba l’ADN viral. La lamina A/C és una proteïna multifuncional localitzada en la perifèria i el nucleoplasma nuclear, que manté la integritat de l’embolcall nuclear i intervé en nombroses funcions del cicle cel·lular. Aquests mecanismes podrien facilitar la interacció de l’ADN viral amb proteïnes nuclears necessàries per mantenir-lo en una conformació oberta i facilitar el procés de replicació, com s’ha descrit per altres virus nuclears com els herpesvirus.

Tanmateix, l’ADN de novo del VPPA, la lamina A/C i la nucleoporina p62 (un altre marcador nuclear) van ser detectats en el citoplasma de les cèl·lules infectades a temps tardans post-infecció (Figura 1). Aquests resultats suggereixen un possible mecanisme de budding que utilitzaria l’ADN viral per abandonar el nucli de la cèl·lula infectada.

Per una altra banda, l’efecte de la infecció en el nucli cel·lular va provocar una redistribució de proteïnes nuclears a temps inicials post-infecció: lamina A/C, ARN polimerasa II i SC-35 (marcador dels “splicing speckles” on té lloc el processat dels ARNm cel·lulars). Aquesta redistribució ha estat prèviament descrita en cèl·lules no infectades en presencia d’inhibidors de la transcripció. Aquests resultats, juntament amb la redistribució, defosforilació i posterior degradació de l’ARN polimerasa II, apunten a un nou mecanisme pel qual el VPPA seria capaç de produir la inhibició de la transcripció dels ARNm i la síntesi de proteïnes cel·lulars, prèviament descrita durant la infecció amb el VPPA.

Figura 1
Figura 1. Detecció de la lamina nuclear (vermell) i del genoma del virus PPA (verd) mitjançant la tècnica de Inmuno-FISH en cèl·lules Vero (nuclis en blau) fixades a temps tardans post-infecció. La lamina es troba distribuïda en forma d’agregats per el nucleoplasma i el citoplasma de les cèl·lules infectades al voltant de les factories víriques (en verd).

Aquests resultats demostren clarament que les interaccions nuclears durant la infecció amb el VPPA son més importants del que es pensava anteriorment, la qual cosa  podria tenir implicacions importants en la recerca d'estratègies antivirals. Els coneixements adquirits d'altres virus nuclears o nucleo-citoplasmàtics podrien ser útils per lluitar contra la PPA, una malaltia que està ocasionant veritables pèrdues econòmiques en molts països de l'Àfrica subsahariana i que actualment es troba a les portes de la UE (www.fao.org).

Aquest article ha estat publicat recentment a:

Ballester M, Rodríguez-Cariño C, Pérez M, Gallardo C, Rodríguez JM, Salas ML, Rodriguez F. Disruption of nuclear organization during the initial phase of African swine fever virus infection. Journal of Virology. 2011. Jun 15. [Epub ahead of print]

Per a més informació:

Dra. Maria Ballester Devis
Investigadora del CReSA
Coreu electrònic: maria.ballester@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 67
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Dr. Fernando Rodríguez González
Investigador responsable de la Línia de investigació de Pesta Porcina Africana del CReSA
Correu electrònic: fernando.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 62
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: