Els polisacàrids d’Streptococcus suis interfereixen amb les funcions de les cèl·lules dendrítiques

Un estudi elaborat per investigadors de la Universitat de Montreal en col·laboració amb científics del CReSA ha pogut determinar que els polisacàrids capsulars d’Streptococcus suis són un factor de virulència important que interfeix en les funcions de les cèl·lules dendrítiques porcines.

Streptococcus suis (S. suis) és un dels agents patògens porcins més importants amb caràcter zoonòtic que causa majoritàriament meningitis purulenta o septicèmia.

Un equip investigador de la Universitat de Montreal (Canadà), en col·laboració amb científics del CReSA, ha estudiat l’habilitat d’S. suis d’interaccionar amb les cèl·lules dendrítiques porcines (CDs) i el paper dels polisacàrids capsulars (PSC) en les modulacions de les funcions de les CDs in vitro.

En aquest estudi, es van utilitzar dues soques diferents d’S. suis: una amb la presència de PSC i una altra sense PSC. L’estudi va demostrar que el PSC interferia en les funcions fagocítiques de les CDs enfront a S. suis. Els polisacàrids de la membrana van ser els principals responsables de l’activació de les CDs, ja que el mutant negatiu per a PSC induïa nivells de citoquines més alts que la soca salvatge. El PSC també interferia amb l’expressió de molècules co-estimuladores en les CDs. 

Aquests resultats confirmen el paper dels polisacàrids capsulars com a un factor de virulència important que s’ha de tenir en compte per a propers estudis i/o dissenys de vacunes.

Aquest treball ha estat publicat en: Lecours MP, Segura M, Lachance C, Mussa T, Surprenant C, Montoya M, Gottschalk M. Characterization of porcine dendritic cell response to Streptococcus suis. Vet Res. 2011 Jun 2;42(1):72.

Fotografia d’una cèl·lula dendrítica coberta per Streptococcus suis, per microscopia electrònica

Fotografia d’una cèl·lula dendrítica coberta per Streptococcus suis, per  microscopia electrònica

Per accedir a  l’article complet:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127767/

Per a contactar amb els investigadors del CReSA involucrats en l’estudi:

Dra. Maria Montoya
Investigadora
Correu electrònic: maria.montoya@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: