La forma de les ales es útil per a diferenciar espècies de Culicoides

La correcta identificació de les espècies de vectors és essencial per a la vigilància entomològica i per a entendre l’epidemiologia de les malalties transmeses per artròpodes, com la malaltia de la llengua blava. Investigadors del CReSA han descrit en la revista Journal of Medical Entomology diferències significatives en la forma de les ales de distintes espècies de Culicoides utilitzant tècniques de morfometria geomètrica.

Els mosquits del gènere Culicoides Latreille han estat relacionatsamb la transmissió de la llengua blava. Des de 1998, la malaltia s’ha estès a través d’Europa provocant la major epizoòtia mai registrada amb importants pèrdues econòmiques. Alguns vectors han estat associats a aquestes epizoòties, com són algunes espècies dels subgèneres Avaritia i Culicoides. Ambdós subgèneres contenen grups d’espècies críptiques que podrien diferir en la seva capacitat vectorial. Per això, la correcta identificació de les espècies de vectors és essencial en els programes epidemiològics.
En el present estudi, es va avaluar la utilitat de la forma de l’ala per a diferenciar espècies morfològicament similars del subgènere Culicoides mitjançant tècniques de morfometria geomètrica. Aquestes espècies havien sigut prèviament identificades mitjançant anàlisis moleculars basats en les seqüències del gen de la subunitat I del citocrom oxidasa.

Es van trobar diferències significatives entre espècies en els dos components de la forma sensu lato (form), mida (size) i forma sensu stricto (shape). Malgrat que la temperatura va afectar a la mida de l’ala, la forma va mostrar una variació específica més estable, permetent la classificació apropiada d’un elevat percentatge d’espècimens. A més, la concordança entre les filogènies inferides a partir de les dades moleculars i els clusters fenètics suggereix l’existència d’un senyal filogenètic en la forma de l’ala.

Aquestes troballes recolzen l’ús d’aquest complex tret fenotípic per inferir relacions genètiques entre espècies del subgènere Culicoides i com una eina potencialment poderosa per a diferenciar espècies críptiques dins del gènere.

Aquest treball ha estat publicat en: F. Muñoz-Muñoz, Talavera, and N. Pagès. Geometric Morphometrics of the Wing in the Subgenus Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae): From Practical Implications to Evolutionary Interpretations. Journal of Medical Entomology 48(2):129-139. 2011.

Per a contactar amb l’ investigador principal:

Dr Nonito Pagès Martínez
Investigador responsable de la línea de recerca Arbovirus i vectors
Correu electrònic: nitu.pages@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet: http://www.bioone.org/doi/full/10.1603/ME10110

¡Recomana aquesta pàgina!: