S’imparteix un curs sobre epidemiologia veterinària al Marroc

Del 19 al 30 de setembre, investigadors del CReSA van impartir un curs de formació en vigilància epidemiològica a Rabat (Marroc), amb l’objectiu de millorar el desenvolupament del sistema d’alerta en salut animal. El curs va tenir el recolzament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID).

Jordi Casal (Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la UAB) i Ana Alba, ambdós investigadors del CReSA (subprograma d’Epidemiologia veterinària i anàlisis de riscs)  es van traslladar a Rabat per a impartir el curs de formació titulat “Epidemiovigilància, anàlisis de riscs i sistemes d’informació geogràfica”. 

En el curs van participar 19 professionals dels Serveis Veterinaris Oficials de diverses regions marroquines. El programa formatiu (teòric i pràctic) va tenir com a objectius:

  • proporcionar les bases fonamentals per al disseny, la implementació i l’avaluació d’un sistema d’epidemiovigilància
  • poder entendre els fonaments i l’aplicació dels models d’anàlisis de risc i dels models matemàtiques més habituals de transmissió de malalties
  • conèixer el maneig bàsic d’un sistema d’informació geogràfic.

El curs va estar coordinat per l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA)  de Marroc  i la Subdirecció General de Salut de la Producció Primària del Ministerio del Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino (MARM) d’Espanya.

  • Imatge 1/3
  • Imatge 2/3
  • Imatge 3/3

Les activitats del “Subprograma d’Epidemiologia veterinària i anàlisis de riscs” del CReSA es centren en la realització d’estudis epidemiològics (descriptius i analítics), modelització i anàlisis de riscs, així com en l’assessorament en el disseny, implementació i avaluació dels programes de vigilància i control de diverses malalties epizoòtiques. Algunes de les malalties amb les que s’ha treballat són: llengua blava, encefalopatia espongiforme bovina, pesta porcina clàssica, malaltia d’Aujeszky, grip aviària, grip porcina, cisticercosi, Maedi-Visna, tuberculosi, paratuberculosi, malaltia de la frontera i febre del Nil Occidental.

Per a contactar amb el Subprograma d’Epidemiologia del CReSA:

Jordi Casal Fàbrega
Correu electrònic: jordi.casal@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935811047
Fax: +34 93 5814490
Edifici CReSA. Campus UAB

08193 Bellaterra (Barcelona) España
Descripción: http://municipalismoysolidaridad.files.wordpress.com/2010/08/aecid-nuevo2.jpg    Descripción: http://www.green-capital.es/web/images/stories/greencapital/marm.jpg   Descripción: http://www.fao-ectad-tunis.org/uploads/RTEmagicC_onssa.jpg.jpg

¡Recomana aquesta pàgina!: