Exposició “Científics del CReSA: més a prop de tu”

Una exposició itinerant sobre investigació en sanitat animal es mostra al públic del 8 al 18 de novembre a la Facultat de Veterinària del Campus de la UAB (Bellaterra, Barcelona). Després del seu pas per la facultat, es posa a disposició de centres educatius, associacions i d’altres institucions que la sol·licitin per a la seva programació 2011-2012.

Aquesta exposició es planteja per donar a conèixer al públic general la investigació que es realitza al CReSA. A través d’una sèrie de pòsters divulgatius, s’intenta millorar el coneixement sobre les malalties animals i les seves conseqüències en la seguretat alimentaria i en la salut del les persones, entre d’altres assumptes. Amb els productes obtinguts d’aquesta exposició, s’ha elaborat un llibre dirigit al públic en general que conté com a material bàsic la informació dels cartells.

S’exposen temes de gran interès, com les instal·lacions d’alta seguretat biològica del CReSA, amb una Unitat de Bioseguretat de nivell 3 única a Catalunya, algunes malalties que afecten als animals de granja (i inclús a l’home) i la recerca que es du a terme al CReSA: 

  • Animals, patògens i bioseguretat
  • Investigadors, estudiants i tècnics
  • Malalties transmeses per mosquits
  • Toxiinfeccions alimentaries
  • Les “vaques boges” i l’enigma dels prions
  • Malalties hemorràgiques del porc
  • De la caracterització genètica al desenvolupament d’una vacuna “universal” per porcs
  • Eradicant la tuberculosi
  • Llengua blava i picades de mosquits

L’exposició ha estat finançada a través de la Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica i la innovació de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Per a sol·licitar l’exposició itinerant, contactar amb:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació (CReSA)
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i)
Correu electrònic: elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

Descarregui’s el llibre: "Científicos del CReSA: más cerca de ti"

¡Recomana aquesta pàgina!: