Lectura de tesi doctoral sobre nous vectors vacunals

El pròxim 2 de desembre de 2011, Elisa Crisci (estudiant de doctorat del CReSA) defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “Immunogenic properties of calicivirus-like particles as vaccine vectors”, dirigida per la Dra. Maria Montoya.

Les noves vacunes de subunitats s’estan obrint pas dins de la vacunologia veterinària. Entre elles, les pseudopartícules víriques o VLPs (pel seu nom en anglès “virus-like particles”) són una de les estratègies més atractives que estan obrint noves fronteres en la vacunació d’animals.

Les VLPs són estructures proteiques que mimetitzen l’estructura dels virus natius dels que procedeixen i tenen importants avantatges en relació a la seguretat. La proteïna de la càpside del virus de la febre hemorràgica del conill (pel seu nom en anglès “Rabbit haemorrhagic disease virus” o RHDV) és capaç de formar RHDV-VLPs. Aquestes partícules han demostrat tenir una fort immunogenicitat, protegint l’hoste després d’un desafiament mortal.

L’objectiu d’aquesta tesi va ser estudiar el potencial immunogènic de les RHDV-VLPs com a vectors vacunals de malalties víriques en dos models animals diferents. Es va investigar la immunogenicitat de les RHDV-VLPs en el model murí i porcí, tant in vitro com in vivo. En conclusió, aquesta tesi ha mostrat el potencial de les RHDV-VLPs com vectors vacunals enfront malalties víriques animals.

L’acte es celebrarà el pròxim divendres 2 de desembre (12:00h) a la Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per a contactar amb l’autora d’aquesta tesi:

Elisa Crisci
Estudiant de Doctorat
Correu electrònic: elisa.crisci@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814527
Fax: +34 93581490
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: