Lectura de tesi doctoral sobre pesta porcina clàssica

El pròxim 25 de gener de 2012, Joan Tarradas Font (estudiant de doctorat del CReSA) defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “Estudios de inmunopatogenicidad del virus de la peste porcina clásica aplicados al desarrollo de nuevos métodos de vacunación”, dirigit per la Dra. Llilianne Ganges.

L’acte es celebrarà el pròxim dimecres 25 de gener de 2012 (12:00h) a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Amb el treball d’aquesta tesi s’ha contribuït a aclarir el paper de la resposta cel·lular associada a l’IFN-gamma en la protecció enfront del virus de la pesta porcina clàssica (VPPC). D’altra banda, s’ha demostrat la implicació de l’IFN-alfa en el desenvolupament de la forma aguda de la malaltia. Els alts nivells d’IFN alfa detectats en el sèrum d’animals infectats es poden relacionar amb la immunosupressió observada i amb la supervivència del virus en l’hoste i, al mateix temps, es poden considerar com un marcador de la replicació vírica.

S’ha caracteritzat la capacitat d’immunomodulació de la quimioquina porcina CCL20 sobre la vacunació amb DNA enfront del VPPC. La co-injecció del plàsmid que expressa aquesta quimioquina amb el que s’expressa la proteïna E2 potencia la resposta cel·lular i humoral induint una protecció esterilitzant enfront del virus.

Finalment, en aquesta tesis s’ha comprovat que l’estratègia de vacunació amb pèptids dendrimèrics pot ser utilitzada com a candidata a vacuna DIVA (Differentiation of Infected and Vaccinated Animals) enfront del virus. A més, s’ha demostrat que els dendrímers són una eina eficaç per a la caracterització de nous epítops B i T vírics en el sistema immune porcí.

Descarregui’s els articles derivats d’aquesta tesi:

Immunomodulatory effect of swine CCL20 chemokine in DNA vaccination against CSFV. Tarradas J, Álvarez B, Fraile L, Rosell R, Muñoz M, Galindo-Cardiel I, Domingo M, Dominguez J, Ezquerra A, Sobrino F, Ganges L. Vet Immunol Immunopathol. 2011 Aug 15;142(3-4):243-51.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21684019

Partial protection against classical swine fever virus elicited by dendrimeric vaccine-candidate peptides in domestic pigs. Tarradas J, Monsó M, Muñoz M, Rosell R, Fraile L, Frías MT, Domingo M, Andreu D, Sobrino F, Ganges L. Vaccine. 2011 Jun 10;29(26):4422-9.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21496472

Interferon-gamma induction correlates with protection by DNA vaccine expressing E2 glycoprotein against classical swine fever virus infection in domestic pigs.Tarradas J, Argilaguet JM, Rosell R, Nofrarías M, Crisci E, Córdoba L, Pérez-Martín E, Díaz I, Rodríguez F, Domingo M, Montoya M, Ganges L. Vet Microbiol. 2010 Apr 21;142(1-2):51-8.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19896784

Per a contactar amb el director d’aquesta tesi:

Llilianne Ganges
Investigadora principal de la línea de recerca Patogènia i profilaxi d’infeccions per Pestivirus
Correu electrònic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814620
Fax: +34 93581490
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: