El virus de la grip porcina interactua amb les cèl·lules dendrítiques

Científics del CReSA han estudiat la particular interacció del virus de la grip porcina amb les cèl·lules dendrítiques porcines. Aquest virus causa infeccions respiratòries subagudes o agudes en les granges i els porcs poden actuar com a “cocteleres” de noves soques de grip.

Les cèl·lules dendrítiques (CDs) intervenen en la inducció de la immunitat als patògens. Investigadors del CReSA van estudiar la interacció d’una soca H3N2 de virus de la influença porcina, aïllada en una granja catalana, amb CDs i la capacitat de les CDs infectades per a transmetre la infecció a cèl·lules permissives.

Per a aquest  estudi, es van exposar CDs derivades de medul·la òssia (poBMDCs) a una soca de virus de la grip porcina H3N2 in vitro. Aquesta infecció va resultar en estructures amb aspecte de virus d’influença en vesícules dins de les poBMDCs i també lliures en el citoplasma. A més, es va observar que les partícules víriques de les poBMDCs infectades foren capaces d’induir un efecte citopàtic en cèl·lules susceptibles solament quan s’afavoria la interacció cèl·lula a cèl·lula.

Les dades generades en aquests estudis revelen la particular interacció del virus de la influença porcina H3N2 amb CDs porcines convencionals. Aquesta interacció pot ser determinant en el moment d’iniciar una resposta immune efectiva per CDs”.

Cèl·lules dendrítiques infectades amb virus de la grip porcina H3N2. S’observen vàries partícules similars a virus de la grip porcina H3N2 a prop del complex de Golgi (fletxes). Bar = 200 nm. Fotografia pressa mitjançant microscopi electrònic de transmissió.

Aquest treball s’ha publicat a: Tufária Mussá, Carolina Rodriguez-Cariño, Myriam Pujol, Lorena Córdoba, Núria Busquets, Elisa Crisci, Javier Dominguez, Lorenzo Fraile, María Montoya. Interaction of porcine conventional dendritic cells with swine influenza virus, Virology 420 (2011) 125–134.

Per a contactar amb l’autor de l’article:

Tufària Mussá
Estudiant de doctorat
Correu electrònic: tufaria.mussa@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 61
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet: http://www.sciencedirect.com/

 
¡Recomana aquesta pàgina!: