Els conills també poden patir malalties causades per prions

Un estudi demostra per primer cop que els conills no són resistents a infeccions causades per prions, al contrari del que es considerava fins al moment. L’estudi, en el que han participat investigadors del CReSA, s’ha publicat recentment a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Les malalties priòniques són processos neurodegeneratius produïts per proteïnes priòniques, que afecten a éssers humans i animals durant un període d’incubació prolongat, amb caràcter transmissible i evolució clínica fatal. N’és un clar exemple l’Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), popularment coneguda com el “mal de les vaques boges”.

Fins el moment, es considerava que el conill era resistent a aquest tipus de malaltia, ja que mai abans s’havia descrit un cas de malaltia priònica de forma natural ni experimental en conills. La rellevància d’aquesta descoberta té implicacions de salut pública, ja que aquests animals es poden destinar a consum humà.

Les malalties priòniques es caracteritzen per presentar dipòsits de proteïna prió amb un plegament anòmal (patològic) que desencadena neurodegeneració i mort al sistema nerviós central. En aquest estudi, s’ha reproduït in vitro aquest procés de malplegament a partir de proteïna priònica de conill, i s’ha comprovat que, efectivament, la proteïna de conill podia adoptar el plegament anòmal. A partir d’aquí aquests “prions de conill” generats en una proveta s’han inoculat en conills, i s’ha aconseguit transmetre la malaltia in vivo. Per demostrar que, efectivament, es tractava d’una malaltia priònica transmissible s’han realitzat, amb èxit, una sèrie d’experiments: tornar a inocular conills (segona inoculació), inoculació en cultius cel·lulars i inoculació en ratolins transgènics que expressen la proteïna priònica de conill enlloc de la de ratolí.

La recerca ha estat liderada pel grup del Dr. Joaquin Castilla (CICbioGUNE,  Pais Basc), amb participació del CReSA (UAB-IRTA), el Moredun Research Institute (Escòcia), el Centro Nacional de Biotecnología (CNB, Madrid), i de científics del Scripps Research Institute (Florida, USA) i del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Montana, USA).

Els experiments d’inoculacions en el model de ratolins transgènics (que expressen la proteïna prió de conill) s’han dut a terme a la Unitat de Biocontenció de nivell 3 del CReSA. Aquest model va ser generat per la Dra. Belen Pintado (CNB) en el marc d’un projecte de recerca coordinat pel Dr. Enric Vidal (investigador del CReSA). Aquest projecte, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) del Govern d’Espanya i en el que també participa el Dr. Castilla, està estudiant la barrera de transmissió de diferents prions cap a espècies com el conill, el gos o el cavall.

El personal del CReSA implicat en aquest projecte també du a terme, al laboratori PRIOCAT, el diagnòstic d’Encefalopaties Espongiformes Transmissibles de tots els remugants de Catalunya inclosos en el pla de vigilància, per encàrrec de l’Agencia de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Segons el Dr. Enric Vidal: “És altament improbable que es doni una epidèmia del “mal del conills bojos” però ara sabem que cal tenir en comte aquesta susceptibilitat alhora de formular el pinso dels conills i evitar, per exemple, que els conills destinats a consum humà mengin proteïna animal procedent de farines de carn i ossos de remugants o de la seva mateixa espècie”.

En continuïtat amb aquests descobriments s’ha sol·licitat un projecte de recerca al MICINN per a estudiar els mecanismes que determinen la resistència d’algunes especies a patir malalties priòniques.

L’article ha estat recentment publicat a:

Chianini F, Fernández-Borges N, Vidal E, Gibbard L, Pintado B, de Castro J, Priola SA, Hamilton S, Eaton SL, Finlayson J, Pang Y, Steele P, Reid HW, Dagleish MP, Castilla J. Rabbits are not resistant to prion infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Mar 13.

Per a contactar amb l’investigador principal de malalties priòniques al CReSA:

Dr. Enric Vidal Barba
Investigador
Correu electrònic: enric.vidal@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 26
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Consulti l’article en Proc Natl Acad Sci USA:

http://www.pnas.org/content/early/2012/03/12/1120076109.long

 
¡Recomana aquesta pàgina!: