Les pseudo-partícules virals, adequades com a vectores vacunals enfront de virus en porcs

Investigadors del CReSA han demostrat la forta immunogenicitat de les pseudo-partícules virals en porcs i la seva capacitat com a vectors per a vacunes víriques en veterinària. Es tracta del primer estudi immunològic sobre el possible ús de VLP-MHVC quimèriques com a portadores d’antígens en porcs.

Les pseudo-partícules virals (VLP) han rebut una atenció considerable per la seva possible aplicació en la vacunació veterinària. En particular, les VLP procedents de la malaltia hemorràgica vírica del conill (MHVC) han demostrat amb èxit que són bones plataformes per a induir respostes immunitàries en ratolins contra epítops estranys.

L’objectiu d’aquest estudi realitzat per investigadors del CReSA va ser avaluar la immunogenicitat de les VLP-MHVC quimèriques com a vectors vacunals en porcs. Amb aquesta finalitat, es van inocular porcs en un interval de dues setmanes amb VLP-MHVC quimèriques en diferents dosis de forma intranasal o intramuscular. Un grup tractat de forma intramuscular també va ser inoculat al mateix temps amb un adjuvant.

Els resultats obtinguts van ser els següents:

  • Es van induir anticossos IgG i IgA específics contra les VLP-MHVC, essent els nivells més alts en el grup amb adjuvant que en els altres grups.
  • Curiosament, les respostes IgA van ser més altes en els grups inoculats de forma intramuscular que en els que van rebre les VLP de manera intranasal.
  • Dues setmanes després de l’última vacunació, es van detectar cèl·lules secretores de IFN-γ específiques mitjançant ELISPOT.
  • El grup amb l’adjuvant va mostrar les xifres més altes de cèl·lules secretores de IFN-γ i de respostes limfoproliferatives de cèl·lules T específiques.

Model de pseudopartícula viral o virus-like particle (VLP). Figura creada per Carla Martínez Castro y Elisa Crisci

Model de pseudopartícula viral o virus-like particle (VLP).
Figura creada per Carla Martínez Castro y Elisa Crisci

Aquest treball s’ha publicat recentment a: Crisci E, Fraile L, Moreno N, Blanco E, Cabezón R, Costa C, Mussá T, Baratelli M, Martinez-Orellana P, Ganges L, Martínez J, Bárcena J, Montoya M. Chimeric calicivirus-like particles elicit specific immune responses in pigs. Vaccine. 2012 Mar 23;30(14):2427-39.

Per a contactar amb l’autor de l’article:

Elisa Crisci
Investigadora
Correu electrònic: elisa.crisci@cresa.uab.cat
Telèfon.: +34 93 581 45 61
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X12001077

 
¡Recomana aquesta pàgina!: