El Dr. Joaquim Segalés i Coma, nou Director del CReSA

El Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), reunit el 17 d’abril de 2012, ha nomenat al Dr. Joaquim Segalés nou director del centre, i iniciarà el seu mandat a partir del proper 1 de maig de 2012. Substitueix així al Dr. Mariano Domingo Álvarez, qui ha dirigit el CReSA des de la seva creació, ja fa 12 anys.

El Dr. Joaquim Segalés i Coma

El Dr. Segalés és Professor Titular del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB i investigador adscrit al CReSA. Tanmateix, durant els dos últims anys ha ocupat el càrrec de responsable del subprograma de recerca del CReSA sobre malalties víriques endèmiques. Després d’haver-se doctorat en Ciències Veterinàries per la UAB (1996), el Dr. Segalés es va diplomar per l’European College of Veterinary Pathologists (2000) i posteriorment per l’European College of Porcine Health and Management (2004).

La seva àmplia experiència en recerca s’ha centrat principalment en l’estudi de les malalties de víriques porcines, especialment en infeccions per circovirus porcí tipus 2 (PCV2). El Dr. Segalés compta amb més de 200 publicacions científiques (SCI), més de 240 comunicacions i 50 conferències en congressos nacionals i internacionals, ha dirigit 11 tesis doctorals i ha rebut 3 premis d’investigació en sanitat animal. A més, imparteix docència en diferents cursos i màsters, és revisor en múltiples revistes científiques i en projectes nacionals, i membre de diversos comitès científics.

El CReSA, centre de referència en investigació únic a Catalunya

El CReSA es una fundació pública creada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a la investigació en sanitat animal, i és un dels centres de recerca del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. Actualment, el centre compta amb 118 treballadors altament especialitzats dels quals 38 són investigadors.

El CReSA es centra en la investigació, el desenvolupament tecnològic, l’estudi i l’ensenyament de tots aquells aspectes relacionats amb la sanitat animal, en col·laboració amb la UAB, l’IRTA, altres institucions acadèmiques i de recerca, i amb el sector privat. CReSA treballa per a millorar la sanitat animal i la qualitat i la seguretat dels productes animals destinats al consum humà. Els equips d’investigadors desenvolupen la seva tasca a través de la cerca de vacunes innovadores i eficaces, l’estudi de l’epidemiologia, la resposta immunològica i els mecanismes patogènics, en valoren els riscs per a la salut humana i desenvolupen models d’infecció estandarditzats i tècniques diagnòstiques. La labor d’aquests professionals, altament qualificats, es plasma en una oferta tecnològica i de serveis que, combinada amb una infraestructura d’avantguarda, fan de CReSA un centre de referència per a la recerca.

Situat en el Campus de la UAB, el CReSA compta amb unes instal·lacions tecnològicament avançades, amb dues àrees clarament diferenciades: laboratoris de bioseguretat de nivell 2 i unitat de biocontenció de nivell 3. En aquesta unitat, els sistemes de seguretat permeten a l’equip d'investigadors treballar amb agents patògens inclosos a la llista de malalties de declaració obligatòria de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE).

Per a contactar amb el Dr. Segalés:

Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
http://www.cresa.cat

 
¡Recomana aquesta pàgina!: