Nova tesi doctoral sobre PRRS

El darrer 28 de març de 2012, Mariona Gimeno (estudiant de doctorat de CReSA-UAB) va defensar el seu treball de tesi doctoral titulat “Caracterització immunològica i patogènica de diferents aïllats de genotip I del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS)”, dirigida pel Dr. Enric Mateu.

En aquesta tesi s’han caracteritzat de forma exhaustiva diferents aïllats de genotip I del virus del PRRS. És la primera vegada que es caracteritzen simultàniament aïllats del virus a aquests tres nivells: capacitat d’alterar la resposta immunitària innata in vitro, seqüenciació completa del genoma i caracterització en un model animal:

  • En el primer estudi es va observar que els diferents aïllats del virus modulaven de forma diferent diferents aspectes de la resposta immunitària com són la capacitat de secretar citoquines per part de les cèl·lules presentadores d’antigen o la capacitat de modular diferents marcadors cel·lulars.
  • En el segon estudi es va determinar que els diferents aïllats presentaven delecions en parts del genoma i que la part més variable del virus era la que corresponia  a la proteïna no estructural 2 (nsp2). A més es va veure que el sistema més utilitzat fins el moment per predir les agrupacions filogenètiques (OEF i 7), no es corresponien amb el genoma complert, essent la proteïna no estructural 9 la que guardava una major relació.
  • Per últim, en el model animal es va determinar que soques que in vitro es comportaven de forma diferent, generaven respostes immunitàries oposades.

Descarregui’s els articles publicats d’aquesta tesi:

Gimeno M, Darwich L, Diaz I, de la Torre E, Pujols J, Martín M, Inumaru S, Cano E, Domingo M, Montoya M, Mateu E. Cytokine profiles and phenotype regulation of antigen presenting cells by genotype-I porcine reproductive and respiratory syndrome virus isolates. Vet Res. 2011 Jan 18;42(1):9.

Darwich L, Gimeno M, Sibila M, Diaz I, de la Torre E, Dotti S, Kuzemtseva L, Martin M, Pujols J, Mateu E. Genetic and immunobiological diversities of porcine reproductive and respiratory syndrome genotype I strains. Vet Microbiol. 2011 May 12;150(1-2):49-62.

Diaz I, Gimeno M, Darwich L, Navarro N, Kuzemtseva L, Lopez S, Galindo I, Segales J, Martin M, Pujols J, Mateu E. Characterization of homologous and heterologous adaptive immune responses in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection. Veterinary Research 2012, 43:30.

Per a contactar amb el director d’aquesta tesi:

Enric Mateu de Antonio
Professor del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB i Responsable de la línea de recerca del CReSA “Immunopatogènia i protecció enfront del PRRSV”
Correu electrònic: enric.mateu@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935811046
Fax: +34 93581490
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

 
¡Recomana aquesta pàgina!: