Els antecedents genètics del porc modulen l’expressió clínica de la circovirosi porcina en condicions de camp

La circovirosi porcina és una de les malalties associades al circovirus porcí tipus 2 (PCV2). Investigadors del CReSA van estudiar l’efecte de 3 línies genètiques diferents de verros amb l’expressió de la circovirosi porcina a la seva descendència en condicions de camp.

Les pèrdues econòmiques associades a aquesta malaltia, també denominada PMWS per les sigles angleses de postweaning multisystemic wastingsyndrome, es van estimar en 900 milions d’euros anuals a la Unió Europea, encara que les vacunes aparegudes al mercat recentment han demostrat uns resultats excel·lents per combatre la malaltia.

S’ha suggerit que la genètica del porc pot influir en l’expressió de la malaltia. Grangers i veterinaris del sector porcí han observat que les diferents races o línies genètiques presenten una propensió diferent a patir circovirosi porcina.

L’objectiu d’aquest estudi va ser comparar l’efecte de 3 línies genètiques diferents de verros amb l’expressió de la circovirosi porcina en a seva descendència. Es van inseminar truges d’una mateixa línia genètica (37,5% Large White x 37,5% Duroc x 25% Landrace) que es trobaven en dues granges (granja-1 i granja-2) afectades per circovirosi porcina, utilitzant 3 línies genètiques diferentes de verros:
  • A (100% Pietrain)
  • B (50% Large White x 50% Pietrain)
  • C (25% Large White x 75% Duroc)

Els resultats van mostrar que:

  • En total, a les granges monitoritzades es va observar un 6,5% de mortalitat post-deslletament total (MPD) i un 4,3% de mortalitat post-deslletament associada a circovirosi porcina (MPD-CP).
  • La descendència de la línia C va mostrar la MPD i la MPD-CP més altes (16,3% i 12,4% respectivament) i el pes corporal més baix.
  • La descendència de la línia A de verros van mostrar la MPD més baixa (1,8%) i el pes corporal més alt.
  • La MPD també va ser més alta en els garrins de la granja-2 i en els que procedien de truges multípares.
  • A la granja-2, la MPD-CP va ser més alta en els garrins de truges multípares.
  • Finalment, es va observar que els resultats del pes corporal estaven influenciats per interaccions entre la genètica, la granja i l’edat del porc; el pes corporal va ser inferior en els garrins de la granja-2.

L’estudi representa una observació consistent de l’efecte dels antecedents genètics sobre l’expressió clínica de la circovirosi porcina en condicions de camp. No obstant, són necessaris estudis addicionals per a poder esclarir la forma exacta en la que la genètica porcina afecta la vulnerabilitat o la resistència a la circovirosi porcina.   

Aquest article s’ha publicat a: López-Soria S, Nofrarías M, Calsamiglia M, Espinal A, Valero O, Ramírez-Mendoza H, Mínguez A, Serrano JM, Marín O, Callén A, Segalés J. Post-weaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) clinical expression under field conditions is modulated by the pig genetic background. Vet Microbiol. 2011 May 5;149(3-4):352-7.

Per a contactar amb l’autor d’aquest article:

Sergio López Soria
Investigador
Correu electrònic: sergio.lopez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 95
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet:

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378-1135(10)00582-1

 
¡Recomana aquesta pàgina!: