El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, visita el CReSA

DAM

Ahir, 9 d’octubre de 2012, l’Honorable Sr. Josep Maria Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va realitzar una visita institucional a les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, situat a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). El CReSA és un dels centres de recerca del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya.

El Conseller va venir acompanyat, entre d’altres, pel Sr. Miquel Molins, director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM, pel Sr. Joaquim Xifra, subdirector general de Ramaderia del DAAM, i per representants de les dues institucions fundadores del CReSA: el Dr. Josep M. Monfort, director general de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al DAAM), i el Dr. Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Després d’una presentació del CReSA a càrrec del Dr. Joaquim Segalés (director del CReSA), es va organitzar una reunió de treball entre el DAAM i el CReSA per a discutir diversos aspectes relacionats amb les activitats que duu a terme el CReSA, sobretot en relació als plans de vigilància i control de diverses malalties a Catalunya que es realitzen per encàrrec del DAAM: influença aviaria, virus de la febre del Nil Occidental, tuberculosi bovina, llengua blava i anàlisis virològiques.

Els assistents van ressaltar la importància de disposar d’un centre d’excel·lència d’aquestes característiques a Catalunya, des del punt de vista sanitari (salut i benestar del bestiar), social (seguretat i qualitat alimentària, prevenció de zoonosis) i econòmic (donat que la ramaderia és una activitat econòmica de gran importància a Catalunya). No en va, el CReSA disposa d’unes instal·lacions laboratorials i d’estabulari úniques a Catalunya (i de les poques arreu d’Europa) que donen una capacitat de resposta gairebé immediata en cas de presentar-se qualsevol emergència sanitària vehiculada per animals.


D’esquerra a dreta: Joaquim Xifra (subdirector general de Ramaderia del DAAM), Josep Maria Monfort (director de l’IRTA), Miquel Molins (director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM), Josep Maria Pelegrí (conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), Ferran Sancho (rector de la UAB), Joaquim Segalés (director del CReSA), i membres de l’equip de direcció del CReSA (Montserrat Ordóñez, David Solanes, Elisabet Rodríguez, Francesc Xavier Abad i Sílvia Pratsavall).

El CReSA, centre de referència en investigació únic a Catalunya

El CReSA és una fundació pública creada per la UAB i l’IRTA centrada en la investigació, el desenvolupament tecnològic, l’estudi i l’ensenyament de tots aquells aspectes relacionats amb la sanitat animal, en col·laboració amb la UAB, l’IRTA, altres institucions acadèmiques i de recerca, i amb el sector privat. El CReSA treballa per a millorar la sanitat animal i la qualitat i la seguretat dels productes animals destinats al consum humà. Els equips d’investigadors desenvolupen la seva tasca a través de la cerca de vacunes innovadores i eficaces, l’estudi de l’epidemiologia, la resposta immunològica i els mecanismes patogènics, en valoren els riscs per a la salut humana i desenvolupen models d’infecció estandarditzats i tècniques diagnòstiques. La labor d’aquests professionals, altament qualificats, s’evidencia en una oferta tecnològica i de serveis que, combinada amb una infraestructura d’avantguarda, fan del CReSA un centre de referència per a la recerca.

Situat en el Campus de la UAB, el CReSA compta amb unes instal·lacions tecnològicament avançades, amb dues àrees clarament diferenciades: laboratoris de bioseguretat de nivell 2 i unitat de biocontenció de nivell 3. En aquesta unitat, els sistemes de seguretat permeten a l’equip d'investigadors treballar amb els agents patògens inclosos a la llista de malalties de declaració obligatòria de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE).

Web institucional del CReSA: http://www.cresa.cat

El Bloc del CReSA: http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/

Per saber-ne més sobre Ia Institució CERCA: http://www.cerca.cat/

Per a contactar amb el Director del CReSA:

Dr. Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB       
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: