Darrera les empremtes de la pesta porcina clàssica

La trajectòria investigadora del CReSA en pesta porcina clàssica durant els últims 4 anys ha resultat en nous coneixements sobre la resposta protectora enfront del virus i sobre l’evolució vírica en infeccions endèmiques. D’interès per al desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic i noves vacunes, tota això ha permès la publicació de 6 articles en revistes científiques de prestigi internacional.

La pesta porcina clàssica (PPC) és una malaltia vírica altament contagiosa que afecta a porcs domèstics i salvatges. La malaltia és endèmica en alguns països d’Amèrica Central i el Carib, Sud Amèrica, Sud-est asiàtic i Europa de l’Est. La Unió Europea es considera zona d’alt risc de re-emergència de la malaltia degut a l’alta densitat a la població porcina, a la política de no vacunació seguida actualment, i a la seva proximitat amb països d’Europa de l’Est.

La investigació en el virus de la PPC en el CReSA (VPPC) es centra en estudis de patogènia i evolució vírica amb la finalitat de desenvolupar noves tècniques de diagnòstic i vacunació.

La Dra. Llilianne Ganges, investigadora principal en PPC en el CReSA, ens resumeix breuement quins han estat els principals resultats obtinguts durant aquesta 4 anys: “Hem realitzat estudis de pressió de selecció positiva del VPPC en una zona endèmica sotmesa al control per vacunació amb la vacuna viva atenuada. Els resultats obtinguts suggereixen una possible associació entre variants d’escapament viral i les alteracions observades en la virulència i patogènia del virus després de 20 anys de circulació”.


La Dra. Ganges lidera el grup de recerca en Pestivirus en el CReSA, format també per Rosa Rosell, Mariano Domingo, Francesc Xavier Abad i Marta Muñoz.

A més, la Dra. Ganges afegeix: “S’han desenvolupat noves vacunes recombinants basades en pèptids dendrimèrics, nous adjuvants moleculars i noves tècniques de diagnòstic per a la quantificació i detecció ràpida de l’àcid nucleic víric. Altres estudis desenvolupats en el projecte demostren la capacitat de la glicoproteïna E2 d’induir una forta resposta cel·lular associada a l’interferó gamma que correlaciona amb la protecció enfront del virus abans de la inducció d’anticossos neutralitzants”.

D’altra banda, puntualitza: “Els estudis realitzats han demostrat la capacitat que tenen les soques virulentes d’induir una forta resposta d’interferó de tipus I que correlaciona amb una alta replicació vírica en els porcs a temps curts post infecció. A més, s’han identificat nous antígens implicats en protecció vírica i que poden ser de gran interès per al desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic serològic més eficaces que les existents”.

Aquest projecte va ser finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Nuevas estrategias vacunales frente al virus de la peste porcina clásica. Estudio de mecanismos implicados en la inmunopatogenicidad viral. BIO2008-04487-C03-03). Durant el desenvolupament del projectes, s’ha col·laborat amb altres institucions, com la Universitat de Lleida (UdL, Lleida), el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, Madrid), la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona) i el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA, La Habana, Cuba).

Per a contactar amb la responsable d’aquesta línia de recerca:

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora responsable de la línia “Patogènia i profilaxis d’infeccions per Pestivirus”
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
Correu electrònic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat
Telèfon: (+34) 935814620
Fax: (+34) 935814490


Per a consultar els articles resultants del projecte:

Interferon-gamma induction correlates with protection by DNA vaccine expressing E2 glycoprotein against classical swine fever virus infection in domestic pigs. Tarradas J, Argilaguet JM, Rosell R, Nofrarías M, Crisci E, Córdoba L, Pérez-Martín E, Díaz I, Rodríguez F, Domingo M, Montoya M, Ganges L. Vet Microbiol. 2010 Apr 21;142(1-2):51-8.

Immunomodulatory effect of swine CCL20 chemokine in DNA vaccination against CSFV. Tarradas J, Álvarez B, Fraile L, Rosell R, Muñoz M, Galindo-Cardiel I, Domingo M, Dominguez J, Ezquerra A, Sobrino F, Ganges L. Vet Immunol Immunopathol. 2011 Aug 15;142(3-4):243-51.

Development and validation of a novel SYBR Green real-time RT-PCR assay for the detection of classical swine fever virus evaluated on different real-time PCR platforms. Pérez LJ, Díaz de Arce H, Tarradas J, Rosell R, Perera CL, Muñoz M, Frías MT, Nuñez JI, Ganges L. J Virol Methods. 2011 Jun;174(1-2):53-9.

Partial protection against classical swine fever virus elicited by dendrimeric vaccine-candidate peptides in domestic pigs. Tarradas J, Monsó M, Muñoz M, Rosell R, Fraile L, Frías MT, Domingo M, Andreu D, Sobrino F, Ganges L. Vaccine. 2011 Jun 10;29(26):4422-9.

Positive selection pressure on the B/C domains of the E2-gene of classical swine fever virus in endemic areas under C-strain vaccination.
Pérez LJ, Díaz de Arce H, Perera CL, Rosell R, Frías MT, Percedo MI, Tarradas J, Dominguez P, Núñez JI, Ganges L. Infect Genet Evol. 2012, 7: 1405-12.

A T-cell epitope on NS3 non-structural protein enhances the B and T cell responses elicited by dendrimeric constructions against CSFV in domestic pigs
. Tarradas J, Monsó M, Fraile L, de la Torre BG, Muñoz M, Rosell R, Riquelme C, Pérez LJ, Nofrarías M, Domingo M, Sobrino F, Andreu D, Ganges L. Vet Immunol Immunopathol. 2012 Aug 17. [Epub ahead of print].

¡Recomana aquesta pàgina!: