Descobert un dels mecanismes pel que el bacteri Haemophilus parasuis produeix la malaltia de Glässer en els porcs

Investigadors del CReSA ha descobert que Haemophilus parasuis pot utilitzar l’àcid siàlic del porc per passar desapercebut al sistema immune i ser capaç de produir malaltia en els porcs. A més, han identificat un gen relacionat amb les soques virulentes del bacteri que podria ajudar al diagnòstic.

Haemophilus parasuis és un patogen respiratori del porc amb importància econòmica en tots els països amb producció porcina. Aquest bacteri pot trobar-se colonitzant la cavitat nasal de porcs sans, on no causa problemes; però existeixen soques virulentes, que són les causants de la malaltia de Glässer. La malaltia de Glässer apareix en determinades circumstancies en les granges i es caracteritza per una inflamació sistèmica que pot arribar a afectar al sistema nerviós i produir meningitis. La identificació dels factors de virulència per a la diferenciació entre las soques virulentes i les soques colonitzadores i la comprensió de la patogènia d’aquest bacteri ha centrat l’interès de diversos treballs de recerca del CReSA. 

La utilització de l’àcid siàlic de l’hoste per bacteris és un fenomen conegut. Així, els bacteris poden utilitzar l’àcid siàlic com a nutrient o per decorar la seva superfície i passar desapercebudes al sistema immune de l’hoste. Per a utilitzar l'àcid siàlic els bacteris tenen que tenir diversos enzims, entre d’altres:

- una neuraminidasa, per alliberar àcid siàlic de molècules complexes de l’hoste
- una sialil-tranferasa, per col·locar aquest àcid siàlic alliberat en el lipopolisacàrid de la seva superfície.

En H. parasuis es coneixia l’existència d’una activitat neuraminidasa, però no el gen corresponent o la distribució d’aquesta activitat en soques de diversos orígens. En aquest treball es va identificar el gen responsable de l’activitat neuraminidasa, i es va observar que estava distribuït àmpliament en les soques d’H. parasuis, sense relació amb la virulència de les mateixes. A més es va identificar un gen de sialil-transferasa, i en aquest cas si es va observar la seva associació amb la virulència de les soques i específicament amb la capacitat de les soques a resistir l’acció bactericida del sèrum (resistència al sèrum o complement). Usant dues soques de referència es va poder demostrar que el lipopolisacàrid de la soca virulenta, resistent al sèrum, estava efectivament decorat amb àcid siàlic.

Aquests resultats recolzen que H. parasuis, al igual que altre bacteris de la seva mateixa família, pot utilitzar l’àcid siàlic del porc per passar desapercebut al sistema immune i ser capaç de produir malaltia. A més, ajuden a entendre la producció de malaltia per H. parasuis, ajuden a diferenciar les distintes soques segons la seva virulència, i poden en un futur ajudar en el control de la malaltia.

Aquests resultats han estat publicats recentment a: Distribution of genes involved in sialic acid utilization in strains of Haemophilus parasuis. Verónica Martínez-Moliner, Pedro Soler-Llorens, Javier Moleres, Junkal Garmendia and Virginia Aragon. Microbiology (2012), 158, 2117–2124. El treball, liderat per la Dra. Aragón del CReSA-IRTA en col·laboració amb la Dra. Garmendia del Instituto Agrobiotecnologıía de Navarra (UPNA-CSIC-Gobierno Navarra), ha comptat amb la participació del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra.

Descarregui’s l’article complet:

http://mic.sgmjournals.org/content/158/Pt_8/2117.full

Per a contactar amb l’autora d’aquest article:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Investigadora de la Línia de recerca Infeccions respiratòries bacterianes
Subprograma Infeccions bacterianes i endoparasitàries, i resistència a antimicrobians
Correu electrònic: virginia.aragon@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: