El CReSA participa en la publicació PRRS al día

El Dr. Ivan Díaz, investigador del CReSA, és l’autor d’aquest col·leccionable patrocinat per Progressis®. L’objectiu d’aquesta obra és donar a conèixer als professionals del sector les últimes novetats publicades entorn de la Síndrome Reproductiva i Respiratòria Porcina (PRRS).

PRRS al día és una obra de distribució bimestral que consta de capítols col·leccionables. En cadascun d’ells es tracten un o varis temes d’actualitat sobre aquesta malaltia analitzats des de diferents vessants. L’objectiu d’aquesta iniciativa és doble: per un costat, informar sobre els avenços més actuals realitzats en l’estudi d’aquesta patologia i, per un altre, aconseguir comunicar un tema tan complex com ho és aquest d’una forma concisa i amena.

Els títols dels primers quatre col·leccionables són:

1. Síndrome Reproductiva i Respiratòria Porcina: un repte complex per a tots. Què en sabem? Què creiem?
2. Estudis sobre PRRS realitzats al CReSA: resultats i implicacions.
3. 6º Simposi Internacional de Malalties Emergents i Re-emergents del Porc. (Barcelona, Juny 2011)
4. El fluid oral en el diagnòstic de PRRS.

El passat mes d’octubre es va dur a terme a Lisboa la primera presentació pública de l’obra amb motiu de la celebració del Simposi ANAPORC. Durant el mes de novembre es va organitzar una reunió de presentació exclusiva amb un original format de preguntes i respostes, a més d’una exposició de casos pràctics, a la qual van assistir nombrosos veterinaris. En un futur, està previst repetir aquest format en altres zones amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra i propiciar el debat sobre el PRRS.

“Alguns dels temes tractats són d’aplicació pràctica directa i altres potser s’endinsen més en el camp de la investigació… En qualsevol cas, esperem que PRRS al día sigui una eina útil de consulta ràpida i que aporti al lector elements crítics de discussió” ―explica el Dr. Díaz.

img

El Dr. Díaz és investigador de la línia de recerca del CReSA “Immunopatogènia i protecció enfront del PRRSV”. Aquesta línia d‘investigació té com a objectiu l’estudi del virus, de la malaltia i del seu control, és a dir, la immunopatogènia del desenvolupament de la infecció, transmissió, variabilitat genètica, etc. L’objectiu també és augmentar el coneixement per al desenvolupament de noves i millors vacunes contra el PRRSV.

Per  contactar amb l’autor:

Ivan Díaz Luque
Investigador de la línia “Immunopatogènia i protecció enfront del PRRSV”
Correu electrònic: ivan.diaz@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 65     
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona), Espanya

 
¡Recomana aquesta pàgina!: