El CReSA ofereix un nou servei de citometria

Es tracta de l'únic servei de Catalunya que disposa d'un citòmetre FACSAria I (BD) en condicions de Bioseguretat de nivell 3 (NBS3), a més d'un servei de citometria a Laboratoris de Bioseguretat de nivell 2 (NBS2).

La citometria de flux és l'anàlisi de les característiques de cèl·lules mitjançant la mesura automatitzada de les propietats particulars de les cèl·lules. Aquesta tecnologia té aplicacions en nombrosos camps de les ciències de la vida:

APLICACIONS

 • Citometria d'un i varis colors
 • Citometria i sorting de tipus cel·lulars diversos (adherents i no adherents)
 • Viabilitat cel·lular després del sorting
 • Estudi comparatiu d'alguns fluorocroms
 • Cultiu de cèl·lules després del sorting
 • Caracterització de noves poblacions
 • Sorting de població minoritària prèvia depleció magnètica
 • Citometria de bacteris amb FITC i GFP (detecció intracel·lular)
 • Detecció intracel·lular de virus (VPPA, VPPC...)
 • Detecció intracel·lular de citoquines (IL-10, IL-1, IFN-ß..)
 • Posada a punt de protocols
 • Separació de cèl·lules sobre qualsevol tipus de suport (portes, plaques petri, microplaques)

Amb aquest nou servei, el CReSA reforça la seva comesa de continuar oferint eines i activitats de suport a la comunitat científica i a la industria.

Accedeix al web del Servei de Citometria del CReSA: http://www.cresa.es/serveicitometria/

Per saber-ne més sobre el Servei de Citometria del CReSA:

Raquel Maeso García
raquel.maeso@cresa.uab.cat
Tel. 935814746 / 935814744
Fax 935814490

¡Recomana aquesta pàgina!: