Bioseguretat a les granges

El passat 12 de novembre de 2012, el CReSA va organitzar una jornada tècnica sobre bioseguretat a les granges. Ja es poden consultar les presentacions realitzades pels ponents.

En un ampli sentit, el concepte de bioseguretat es refereix a la implementació de mesures per evitar la introducció de malalties a les granges i contenir la disseminació d'infeccions ja presents. L'objectiu de la jornada fou revisar les vies d'entrada de les malalties a les granges, les mesures que es poden fer servir en els diferents punts crítics i la normativa que existeix actualment.

> Entrada de malalties a les granges
Jordi Casal, investigador del CReSA i professor del Dept. Sanitat i Anatomia Animals, UAB.

> Bioseguretat a les granges
David Solanes, director de Serveis i de la Unitat de Biocontenció del CReSA.

> Estudis sobre bioseguretat realitzats per CReSA-UAB
Jordi Casal, investigador del CReSA i professor del Dept. Sanitat i Anatomia Animals, UAB.

> Bioseguretat a la recollida de cadàvers
Luís Sastre, veterinari de SERECA BIO (GRUP GARNOVA).

> Normativa sobre bioseguretat
Lucas Arinero, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal, DAAM.

> Jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2012 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Generalitat de Catalunya).

Per saber més sobre les activitats de formació del CReSA:

Elisabet Rodríguez González
Responsable de Comunicació
Correu electrònic: elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

Descarregui's el programa: Bioseguretat a les granges

¡Recomana aquesta pàgina!: