Lectura de tesi doctoral sobre la pesta porcina africana

El proper 20 de febrer de 2013, Anna Lacasta Marín (estudiant de doctorat del CReSA) defensarà la seva tesi doctoral titulada "Nous avenços en el desenvolupament de vacunes enfront de la pesta porcina africana", dirigida pels Drs. Fernando Rodríguez i Francesc Accensi.

La lectura tindrà lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), el dia 20 de febrer a les 12:00 h.

La pesta porcina africana (PPA) és una de las malalties més importants del porcí i causa enormes pèrdues econòmiques als països afectats. L'absència d'una vacuna eficaç enfront de la PPA dificulta enormement el control de la malaltia, per la qual cosa l'única alternativa és el seu diagnòstic eficaç i el sacrifici massiu dels animals infectats o exposats. Aquesta última mesura és totalment inacceptable als països més pobres de l'Àfrica subsahariana o del Caucas, on la malaltia es troba en plena expansió, el que suposa un risc de dispersió a la resta del món.

Així doncs, resulta totalment necessari obtenir una vacuna eficaç i segura enfront de la PPA, com també és de vital importància aprofundir en el coneixement dels mecanismes implicats en protecció. La tesi doctoral se centra, justament, en aquests dos aspectes, identificant noves estratègies de vacunació i antígens potencialment protectors i aprofundint en el coneixement de la resposta immunitària associada a la patogènia i protecció. Els coneixements assolits serviran, de ben segur, per al disseny racional d'una vacuna totalment eficaç i segura enfront d'una infecció tan agressiva com és la PPA

Per contactar amb els directors de la tesi:

Dr. Fernando Rodríguez González
Investigador responsable de la línia "Patogènia i profilaxis d'infeccions per Asfavirus"
Correu electrònic: fernando.rodriguez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 62
Fax: +34 93 581 44 90

Dr. Francesc Accensi Alemany
Investigador de la línia "Patogènia i profilaxis d'infeccions per Asfavirus"
Correu electrònic: francesc.accensi@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90

¡Recomana aquesta pàgina!: