Avaluació del risc d'aparició de brots de llengua blava en Europa

Investigadors del CReSA han estudiat el risc d'aparició de brots de llengua blava en Europa causats per Culicoides introduïts a través de les xarxes de transport i de comerç intracontinental.

Durant la recent epidèmia del serotip 8 de VLB (VLB-8) al nord d'Europa, mecanismes com la importació d'hostes infectats i l'arribada de Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) infectats transportats pel vent es van considerar improbables per a la introducció del virus de la llengua blava (VLB) en una zona lliure de d'aquest patogen. Per tant, s'han tenir en compte altres mecanismes.

Una conseqüència important de la contínua expansió de les xarxes de transport aeri, marítim i terrestre és la importació d'aquests patògens transmesos per vectors. A més, un aspecte important de l'epidemiologia de la llengua blava (LB) que encara no s'ha abordat és la possibilitat d'entrada de Culicoides infectats a través de les xarxes de transport i comerç. Per això, es va elaborar un model d'avaluació del risc per valorar la probabilitat d'aparició de brots de VLB com a conseqüència de la introducció de Culicoides a través d'aquestes xarxes.

Amb les dades obtingudes l'any 2007, es va posar en pràctica el model per calcular el risc de patir una epidèmia de VLB-8 en Espanya propiciada per la introducció de Culicoides provinents de països afectats al nord d'Europa. La mitjana ponderada del risc anual d'aparició d'un brot a partir del transport d'un sol vector procedent d'un país afectat al nord d'Europa va variar de 1.8 × 10-7 a 3.0 × 10-13; els riscos més elevat es van associar amb els Culicoides importats de Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i França. Per tal que aquest mecanisme suposés un risc important per als països lliures de VLB-8, s'hauria de transportar una gran quantitat de vectors.

Per a contactar amb l'autor de l'article:

Sebastian Napp Avelli
Investigador de la línea de recerca d'Epidemiologia veterinària i anàlisis de risc
Correu electrònic: sebastian.napp@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 57
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui's l'article complet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23106144

¡Recomana aquesta pàgina!: