Reunió d'experts del projecte europeu EDENext: control de vectors i reservoris de malalties emergents

Experts europeus en infeccions transmeses per vectors es donaran cita del 18 al 22 de març de 2013 a Bellaterra (Barcelona) per discutir els resultats més recents del projecte d'investigació "EDENext: Biologia i control d'infeccions transmeses per vectors a Europa".

EDENext és un projecte d'investigació (2011-2014) coordinat pel CIRAD (Montpellier, France) en el que participen el Centre de Recerca en Sanitat Animat (CReSA) i altres 45 entitats científiques de 22 països diferents, a càrrec de l'àrea de sanitat del Setè Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic (7PM) de la Comissió Europea. Les implicacions d'aquest projecte són un major coneixement del risc de malalties transmeses per vectors i la seva repercussió econòmica i social.

Una millor sanitat pública tant a l'hemisferi Nord com a l'hemisferi Sud

El projecte està coordinat pel Centre de cooperació internacional en investigació agronòmica per al desenvolupament (CIRAD, per les sigles en fiancés del Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).

Renaud Lancelot, coordinador d'EDENext, explica: "Aquest projecte segueix la línia d'EDEN (2004-2010), que es va centrar en els efectes que tenien els canvis mediambientals sobre l'aparició de malalties transmeses per vectors (mosquits, paparres, etc.). EDENext va més enllà que EDEN en la comprensió dels mecanismes ecològics i biològics que donen lloc a les epidèmies d'aquestes malalties. Posem especial èmfasi en controlar el risc de malalties i en els factors econòmics i socials que afavoreixen la contaminació".

A banda de la recerca en sí mateixa, un dels punts forts d'EDENext és la construcció d'una xarxa d'investigadors i laboratoris europeus i internacionals per combatre les malalties emergents que amenacen la nostra població i economia.

La investigació d'EDENext

L'objectiu del projecte consisteix a proposar estratègies de control adequades i respectuoses amb el medi ambient. Els equips d'especialistes proporcionen les dades geogràfiques, mediambientals i climàtiques necessàries i ajuden en el desenvolupament de models de risc d'introducció, aparició o propagació de vectors i patògens.

La recerca d'EDENext se centra en els següents vectors i les malalties que s'hi associen:

  • Les paparres i el risc de transmissió de "nous" patògens, como Anaplasma o Bartonella, o el virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo.
  • Els mosquits como Aedes albopictus present a Catalunya i a moltes altres àrees europees, i el risc de transmissió del virus del dengue i de la febre de Chikungunya, o els mosquits Culex i el risc de transmissió del virus del Nil Occidental. Aquest últim va provocar un brot important a Grècia el 2010 i altres més al centre d'Europa i al voltant de la conca mediterrània el 2011-2012.
  • Els flebòtoms i el risc de transmissió de Leishmania o dels virus responsables d'encefalitis a diversos països mediterranis, Espanya entre d'altres.
  • Culicoides i el risc de transmissió de virus responsables de malalties en animals: la llengua blava o la pesta equina africana, que en el passat va arribar a la península Ibèrica i actualment afecta a gran part d'Àfrica, el Senegal inclòs, el qual és col·laborador del projecte EDENext.
  • Els patògens transmesos por rosegadors o insectívors, com Hantavirus, Orthopoxvirus i el complex del virus de la coriomeningitis limfocítica.

Per a més informació sobre EDENext:

Dr. Nonito Pagès Martínez
Investigador responsable de la línia de recerca del CReSA d'Arbovirus i artròpodes vectors
Correu electrònic: nitu.pages@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Pàgina web d'EDENext: www.edenext.eu

¡Recomana aquesta pàgina!: