Mariano Domingo, nomenat gestor de la Subdirecció General de Projectes d'Investigació

El passat 1 de març de 2013, Mariano Domingo Álvarez va prendre càrrec com a gestor de la Subdirecció General de Projectes d'Investigació del Ministeri d'Economia i Competitivitat, dins de l'àrea de gestió de Ramaderia, Aqüicultura i Pesca.

El professor Domingo és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA. Les principals línies de recerca desenvolupades fins el moment s'han basat en estudis de patogènia de la listerosi murina, patogènia i diagnòstic de la tuberculosi bovina i caprina, patologia de cetacis, i patogènia de malalties víriques porcines, en especial de la síndrome d'aprimament post-deslletament y de la pesta porcina clàssica.

Per contactar amb el professor Domingo:

Mariano Domingo Álvarez
Investigador del CReSA
Adreça electrònica: mariano.domingo@cresa.uab.cat
Núm de tel.: +34 93 581 45 67
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona), Espanya

¡Recomana aquesta pàgina!: