Diferents soques de virus PRRS poden donar respostes immunes quasi oposades

Investigadors del CReSA han demostrat que la inoculació de diferents soques del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (VSRRP) donen lloc a diferents resultats virològics i immunològics i a diferents graus de protecció homòloga i heteròloga.

Un dels principals obstacles en el desenvolupament de noves vacunes enfront del VSRRP és el coneixement limitat que tenim dels mecanismes involucrats en la protecció. Fins ara, la majoria d'estudis s'han centrat en el desenvolupament d'anticossos neutralitzants (AN) i de cèl·lules productores d'interferó gamma (CP-IFN-γ) específiques del virus com a principals correlats de protecció, tot i que no es coneix completament la funció exacta d'aquests elements. Els experiments de neutralització creuada han mostrat que la reactivitat entre diferents soques de VSRRP pot ser baixa i fins i tot nul·la per a algunes soques. En relació a les respostes mitjançades per cèl·lules es coneix poc del seu desenvolupament en models de desafiament heteròlegs. Com a resultat, actualment és impossible preveure el panell de les soques o les característiques dels aïllats del VSRRP enfront dels quals el porc estaria protegit eficaçment després de la vacunació.

En aquest estudi, hem caracteritzat el curs virològic i la evolució dels AN i les respostes de l'interferó després de la inoculació de dues soques diferents del VSRRP. Vam avaluar la neutralització i les respostes de CP-IFN-γ enfront d'una soca heteròloga després de la vacunació i també vam examinar les respostes immunitàries després dels desafiaments homòlegs i heteròlegs als porcs que havien estat immunitzats prèviament. Els resultats van mostrar que la inoculació de diferents soques del VSRRP donen lloc a diferents resultats virològics i immunològics i a diferents graus de protecció homòloga y heteròloga.

Amb la informació obtinguda en aquest estudi, es pot afirmar que, depèn de la soca, poden existir models de resposta immune gairebé oposats enfront del VSRRP: una soca basada principalment en el desenvolupament d'AN amb respostes d'IFN-γ baixes i l'altra soca basada en el predomini de respostes d'IFN-γ i un mal desenvolupament d'AN. Així mateix, l'estudi mostra que, en termes virològics, la immunitat heteròloga podria ser a vegades més eficaç que l'homòloga. Aquest estudi contribueix a emfatitzar la necessitat d'examinar futures vacunes contra el VSRRP i la importància dels estudis d'immunopatogenicitat que tinguin en compte la diversitat immunobiològica de les soques del VSRRP.

Aquest article s'ha publicat a: Díaz I, Gimeno M, Darwich L, Navarro N, Kuzemtseva L, López S, Galindo I, Segalés J, Martín M, Pujols J, Mateu E. Characterization of homologous and heterologous adaptive immune responses in porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection. Vet Res. 2012 Apr 19;43(1):30.

Per contactar amb l'autor

Ivan Díaz Luque
Investigador de la línia "Immunopatogènia i protecció enfront del PRRSV"
orreu electrònic: ivan.diaz@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 65
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona), Espanya

Descarregui's l'article (PubMed):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22515169

¡Recomana aquesta pàgina!: