Lectura de tesi doctoral sobre el virus de la grip aviària

El proper 10 de maig de 2013, Kateri Bertran Dols (estudiant de doctorat del CReSA) defensarà la seva tesi doctoral titulada "Dinàmica d'infecció de la grip aviària en espècies aviàries menors", dirigida per la Dra. Natàlia Majó i la Dra. Roser Dolz.

La lectura tindrà lloc a la Sala d'Actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, el dia 10 de maig de 2013 a les 11:00 hores.

La tesi tracta sobre la dinàmica d'infecció de la influença aviària en la perdiu roja (Alectoris rufa), la guatlla comuna (Coturnix c. coturnix) i el falcó híbrid sacre-grifó (Falco rusticolus x F. cherrug), tres espècies aviàries no convencionals molt rellevants a la península Ibèrica.

Per contactar amb les directores de la tesi:

Dra. Natàlia Majó i Masferrer
Investigadora
Correu electrònic: natalia.majo@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.45.63

Dra. Roser Dolz i Pascual
Investigadora
Correu electrònic: roser.dolz@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.45.27

¡Recomana aquesta pàgina!: