Mesures de bioseguretat en les granges porcines espanyoles

Investigadors del CReSA han avaluat la percepció dels grangers i veterinaris sobre las mesures més importants de bioseguretat. Els grangers van puntuar el nivell de bioseguretat de les seves explotacions molt millor que els veterinaris que hi treballaven.

La importància econòmica de la indústria porcina i el considerable moviment de porcs a Espanya exigeixen l'aplicació de mesures de bioseguretat adequades per impedir la introducció i propagació de malalties.

Es van realitzar enquestes a cent explotacions porcines d’Espanya amb la fi de determinar les mesures aplicades actualment, segons els grangers, i amb la fi d’investigar la importància que atorguen a cadascuna d’aquestes mesures tant els grangers com els veterinaris. Les dades es van recopilar per mitjà d’un qüestionari que es va repartir als grangers i veterinaris. Es van preguntar les mesures de bioseguretat en base a dos escenaris: en situació normal i en cas de presència d’una malaltia altament contagiosa. Per investigar l’efecte dels tipus d’explotació en el nivell de bioseguretat, es van dur a terme anàlisis de correspondències múltiples i anàlisis de conglomerats en dues etapes.

Els grangers van puntuar el nivell de bioseguretat de les seves explotacions molt millor que els veterinaris que hi treballaven. Segons els grangers i veterinaris, les mesures de bioseguretat més importants eren aquelles que pretenien minimitzar el risc d’introducció de la malaltia a través de visites o vehicles. En un gran número d’explotacions no es van aplicar les mesures de bioseguretat destinades a reduir el risc d’introducció de la malaltia a partir del bestiar de reposició.

Els resultats també van revelar que les explotacions de mida mitjana i gran situades en zones amb una alta densitat porcina enregistraven mesures de seguretat més exhaustives que les granges petites situades en zones de baixa densitat porcina.

Aquest treball s’ha publicat a: Simon-Grifé M, Martín-Valls GE, Vilar-Ares MJ, García-Bocanegra I, Martín M, Mateu E, Casal J. Biosecurity practices in Spanish pig herds: Perceptions of farmers and veterinarians of the most important biosecurity measures. Prev Vet Med. 2013 Jun 1;110(2):223-31.

Decarregu’is l’article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273732

Per a contactar amb el coordinador del subprograma de recerca “Epidemiologia veterinària i anàlisis de riscs”:

Jordi Casal Fàbrega
Correu electrònic: jordi.casal@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814557
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

¡Recomana aquesta pàgina!: