Infecció de falcons amb el virus de la grip aviària d’alta patogenicitat (H5N1) i de baixa patogenicitat (H7N2)

Investigadors del CReSA han demostrat que els híbrids de falcó grifó i falcó sacre són altament susceptibles a la infecció pel virus H5N1 de la influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP), i que poden desenvolupar una paper fonamental en la propagació dels virus d’IAAP i d’influença aviària de baixa patogenicitat (IABP).

Per primera vegada, s’ha reproduït amb èxit la infecció natural d’aus rapinyaires a partir de la ingesta de preses infectades. La utilització d’aus de presa en falconeria i en centres de recuperació de fauna salvatge podria posar en perill els éssers humans i les aus rapinyaires d’interès ecològic, per la qual cosa aquests procediments s’haurien de supervisar minuciosament.

Es va dur a terme una infecció experimental amb virus d’IAAP i virus d’IABP en falcons amb la fi d’examinar els efectes d’aquests virus en termes de patogenicitat, distribució viral en teixits i excreció viral. Híbrids de falcó grifó i falcó sacre (Falco rusticolus Falco cherrug) criats en captivitat es van desafiar amb un virus H5N1 d’IAAP o amb virus H7N2 d’IABP via nasocoanal i a partir de la ingesta de pollets prèviament infectats. Els principals resultats d’aquest treball són:

  • Els falcons van mostrar una dinàmica d’infecció similar independentment de la ruta d’exposició, fet que va demostrar l’eficàcia de la infecció per via natural.
  • Els falcons infectats amb virus H5N1 IAAP van morir o van haver de ser sacrificats entre els 5 i 7 dies post-infecció (dpi), ja que mostraven greus signes neurològics aguts.
  • A partir de immunohistoquímica i una PCR  a temps real, es va poder confirmar la presència de l’antigen viral a varis teixits que generalment s’associava a lesions microscòpiques importants, la majoria a l’encèfal.
  • No es van observar signes clínics ni troballes histopatològiques en cap dels falcons infectats amb virus H7N2 IABP, encara que tots van seroconvertir a partir dels 11 dpi.
  • El tracte respiratori superior dels falcons conté una gran presència de receptors aviaris.

La falconeria és una antiga tradició d’Aràbia que s’ha estès mundialment i ha propiciat un important comerç de diferents espècies de falcons del món. Actualment, la falconeria és molt popular en alguns països europeus com el Regne Unit, Alemanya i Espanya, en aquest ordre. Se sap que la migració d’aus salvatges infectades és un dels mecanismes de propagació dels virus d’IA, per la qual cosa moltes espècies de falcons podrien contribuir a la propagació dels virus d’IAAP i d’IABP dins d’un mateix país o internacionalment.

Aquest treball s’ha publicat a: Bertran K, Busquets N, Abad FX, García de la Fuente J, Solanes D, Cordón I, Costa T, Dolz R, Majó N. Highly (H5N1) and low (H7N2) pathogenic avian influenza virus infection in falcons via nasochoanal route and ingestion of experimentally infected prey. PLoS One. 2012;7(3):e32107.

Descarregui’s l’article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22427819

Per a contactar amb la coordinadora de la línea de recerca “Patogènia, diagnòstic, epidemiologia i control d’infeccions víriques aviàries”:

Natàlia Majó Masferrer
Investigadora
Correu electrònic: natalia.majo@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814563
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: