Factors de risc de la febre aftosa a Tanzània

La dispersió de febre aftosa (FA) a Tanzània sembla estar més relacionada amb el moviment d'animals i l'activitat de l'home a través de xarxes de comunicacions que amb els moviments transfronterers o el contacte amb la fauna salvatge.

Investigadors del CReSA, de l'Institute of Tropical Medicine (Antwerp, Bèlgica), de l’Animal Diseases Research Institute (Dar es Salaam, Tanzània) i de l’EpiCentre at Massey University (Nova Zelanda) va desenvolupar un model per quantificar l'efecte de factors que puguin afectar la distribució espai-temporal de la FA a Tanzània. Per a això, van dividir el país en cel·les regulars de 20 km x 20 km, una xarxa per a cada any d'estudi (2001-2006). Cada any, es va classificar una cel·la com a positiva o negativa a FA en funció de la presència d'un brot en algun dels assentaments inclosos dins dels límits de cada cel·la. Es va desenvolupar un model bayesià espacial d'efectes mixtes per avaluar l'associació entre el risc d'aparició de FA i la distància a carreteres principals, línies ferroviàries, reserves naturals, fronteres internacionals i densitat de bestiar boví.

Map of Tanzania (Google Maps)

Segons els resultats d'aquesta anàlisi, les carreteres podrien exercir un paper dominant en diferents situacions epidemiològiques i sembla que tenen un paper central en l'expansió de FA a Tanzània. Així, amb aquesta anàlisi es va observar que tots els anys el risc de FA disminuïa amb l'augment de la distància a les carreteres principals. L'augment de la distància a les línies ferroviàries i fronteres internacionals es va relacionar, generalment, amb una disminució del risc de FA. El risc de FA va disminuir amb la distància a reserves naturals l'any 2001, però, va tenir l'efecte contrari en 2004. El risc també es va veure influït per la densitat de bestiar boví. La distribució espacial de les zones d'alt risc va ser variable i es corresponien amb fases de transmissió endèmica (2001, 2002 i 2005) i epidèmica (2003, 2004 i 2006).
 
En conclusió, la dispersió de febre aftosa a Tanzània sembla estar més relacionada amb el moviment d'animals i l'activitat de l'home a través de xarxes de comunicacions que amb els moviments transfronterers o el contacte amb la fauna salvatge.

Aquest treball ha estat publicat a: Allepuz A, Stevenson M, Kivaria F, Berkvens D, Casal J, Picado A. Risk Factors for Foot-and-Mouth Disease in Tanzania, 2001-2006. Transbound Emerg Dis. 2013 Apr 26.

Descarregui’s l’article complet (Pubmed): : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621861

Contacti amb l’autor d’aquest article:

Dr. Alberto Allepuz Palau
Investigador
Correu electrònic: alberto.allepuz@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 57
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

¡Recomana aquesta pàgina!: