Visita del secretari de salut pública al CReSA

Antoni Mateu  Secretari de Salut Pública  Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va realitzar el 10 de Juliol, una visita institucional a les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, situat a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona).

El secretari va anar acompanyat, entre d'altres, pel Sr. Lluís Picart, director de Protecció de la Salut, pel Sr. Alfons Vilarrasa, director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària,  i per el Sr. Gabriel Capellà, responsable d’Innovació i Recerca  del Departament de Salut. Van acompanyar la visita, entre d’altres, representants d’una de les dues institucions fundadores del CReSA: el Dr. Ferran Sancho, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i President del Patronat del CReSA, i el Dr. Lluís Tort, Vicerector Projectes Estratègics i Planificació (UAB) i Vocal del Patronat CReSA.

Es va organitzar una visita a les instal·lacions del centre, i en particular se’ls va mostrar l’interior de  la unitat de biocontenció de nivell 3, on van poder comprovar el funcionament d’unes instal·lacions de característiques singulars a l’estat.

Després es va realitzar una presentació del CReSA a càrrec del Dr. Joaquim Segalés (director del CReSA)  fent èmfasi en aquelles activitats de recerca que es desenvolupen al CReSA en relació a salut pública, incloent malalties priòniques, servei de suport al diagnòstic a l’escorxador, tuberculosi, cisticercosi bovina, salmonel·losi, campilobacteriosi, trichinel·losi, etc. També es van presentar les línies de recerca de malalties emergents que requereixen l’ús d’un laboratori de bioseguretat de nivell 3: influença aviària, virus de Chikungunya, virus de la Febre del Nil Occidental, virus de la Febre de la Vall de Rift, etc. Durant la reunió de treball entre l’ASPCAT i el CReSA es van a discutir les diverses possibilitats d’aspectes relacionats amb les activitats que duu a terme el CReSA, sobretot en relació als plans de vigilància i control de diverses malalties a Catalunya que es realitzen per encàrrec del DAAM: influença aviaria, virus de la febre del Nil Occidental, tuberculosi bovina, llengua blava i anàlisis virològiques.

Antoni Mateu secretari de salut Pública va ressaltar la importància de disposar d'un centre d'excel·lència d'aquestes característiques a Catalunya, des del punt de vista de Salut Pública  per l’estudi de la prevenció de zoonosis i altres malalties de transmissió per vectors. El CReSA i l’Agència de Salut Pública de Catalunya  col·laboren des del 2001 en el plà de vigilància de les malalties espongiformes transmissibles el diagnòstic de les quals es realitza al laboratori PRIOCAT del CReSA. Des del 2007 es va posar en marxa el SESC, el servei de suport a escorxadors que assessora als inspectors veterinaris oficials sobre el diagnòstic de les patologies que observen durant la inspecció, tant a través de consultes telemàtiques com mitjançant l’enviament de mostres per al seu anàlisi laboratorial.  L’objectiu de la reunió era identificar noves àrees en les quals el CReSA pot ser una estructura d’utilitat per a les funcions del Departament de Salut.

D’esquerra a dreta: Lluís Picart (director Protecció,), Gabriel Capellà (Responsable de Recerca i Innovació en Salut), Antoni Mateu (secretari de Salut Pública), Lluís Tort (Vicerector Projectes Estratègics i Planificació, UAB), Alfons Vilarrasa (director de l’Agència Catalana de seguretat Alimentària, ACSA), Patricia Gosállbez (responsable de comunicació de la secretaria de salut pública),  Francesc Xavier Abad (responsable de Gestió de laboratoris del CReSA), Joaquim Segalés (director del CReSA), i David Solanes (Responsable de la Unitat de Biocontenció del CReSA).

El CReSA, centre de referència en investigació únic a Catalunya

El CReSA és una fundació pública creada per la UAB i l’IRTA centrada en la investigació, el desenvolupament tecnològic, l’estudi i l’ensenyament de tots aquells aspectes relacionats amb la sanitat animal, en col·laboració amb la UAB, l’IRTA, altres institucions acadèmiques i de recerca, i amb el sector privat. El CReSA treballa per a millorar la sanitat animal i la qualitat i la seguretat dels productes animals destinats al consum humà. Els equips d’investigadors desenvolupen la seva tasca a través de la cerca de vacunes innovadores i eficaces, l’estudi de l’epidemiologia, la resposta immunològica i els mecanismes patogènics, en valoren els riscs per a la salut humana i desenvolupen models d’infecció estandarditzats i tècniques diagnòstiques. La labor d’aquests professionals, altament qualificats, s’evidencia en una oferta tecnològica i de serveis que, combinada amb una infraestructura d’avantguarda, fan del CReSA un centre de referència per a la recerca.

Situat en el Campus de la UAB, el CReSA compta amb unes instal·lacions tecnològicament avançades, amb dues àrees clarament diferenciades: laboratoris de bioseguretat de nivell 2 i unitat de biocontenció de nivell 3. En aquesta unitat, els sistemes de seguretat permeten a l’equip d'investigadors treballar amb els agents patògens inclosos a la llista de malalties de declaració obligatòria de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE).

El Bloc del CReSA: www.cresa.cat/blogs/sociedad

El Bloc del SESC: www.cresa.cat/blogs/sesc

El CReSA a les Xarxes socials:

Per saber-ne més sobre Ia Institució CERCA: http://cerca.cat/

Per a contactar amb el Director del CReSA:

Dr. Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB       
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: