La difusa frontera entre la circovirosi porcina i el complex respiratori porcí

Investigadors del CReSA han publicat un estudi retrospectiu que indica que la malaltia exclusivament pulmonar causada per circovirus porcí tipus 2 és, probablement, una afecció insignificant, i que la infecció sistèmica per circovirus porcí tipus 2 contribueix en gran mesura al complex respiratori porcí.

El complex respiratori porcí (CRP) és una forma de presentació clínica caracteritzada per signes respiratoris i retard en el creixement en porcs d'engreix-finalització. La morbiditat oscil·la entre el 10 i el 40% i la mortalitat entre el 2 i el 20%.

Les lesions respiratòries del CRP tenen una etiologia multifactorial, sent el circovirus porcí tipus 2 (PCV2) un dels patògens potencialment involucrats en la forma de presentació d'aquest complex. Particularment, el PCV2 ha estat relacionat amb la circovirosi porcina (CP, o malaltia sistèmica associada a PCV2), però alguns estudis han assenyalat que pot causar lesions respiratòries en absència d'un dany limfoide sistèmic. Aquesta afecció, aparentment diferent, es coneix com a malaltia pulmonar per PCV2 (EP-PCV2).

El present estudi va analitzar de manera retrospectiva la relació entre el CRP i la infecció per PCV2 des d'una perspectiva patològica. En els 317 porcs seleccionats que patien CRP i van ser sotmesos a necròpsia entre 1998 i 2011, les lesions amb major prevalença van ser la pneumònia intersticial subaguda (27,7%) i la combinació de pneumònia intersticial subaguda amb broncopneumònia catarral-purulenta (28,4 %). Un total de 226 porcs van resultar positius a PCV2 mitjançant hibridació in situ (HIS). D'aquests, 184 patien CP. La resta dels 42 porcs positius a PCV2 no tenien lesions limfoides i presentaven una baixa quantitat d'àcid nucleic víric en aquests teixits i, per tant, no es van qualificar com a CP; només 9 van ser positius mitjançant HIS a PCV2 concomitant en el pulmó, també en baixes quantitats.

En conclusió, tots els casos positius mitjançant HIS a CRP-PCV2 tenen evidència d'infecció vírica sistèmica. Aquests resultats indiquen que l'EP-PCV2 és, probablement, una afecció insignificant i que el PCV2 contribueix en gran mesura al CRP.

Aquest article ha estat publicat a: Ticó G, Segalés J, Martínez J. The blurred border between porcine circovirus type 2-systemic disease and porcine respiratory disease complex. Vet Microbiol. 2013 May 3;163(3-4):242-7.

Descarregui l'article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23398668

Per a contactar amb els autors de l’article:

Dr. Joaquim Segalés Coma
Correu electrònic: joaquim.segales@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 92
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB       
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: