Vigilància ecològica del virus del Nil Occidental: sistema d'alerta primerenca en salut pública

En els últims anys, algunes epidèmies de virus del Nil Occidental han causat greus malalties a Europa. Les dades obtingudes del sistema de vigilància ecològica d'aquest virus a Catalunya (2007-2011) indiquen que no es va detectar el virus en mosquits ni infeccions en animals, però sí que va existir transmissió local entre poblacions d'aus d'aquest o d’altres Flavivirus.

El virus del Nil Occidental (VNO) és un patogen zoonòtic que manté el seu cicle enzoòtic principalment entre aus i mosquits. Des de l’any 2008, algunes epidèmies al sud i l'est d'Europa han causat greus malalties neurològiques en éssers humans i equins, i fins i tot alguns casos mortals.

Durant el període 2007-2011, investigadors CReSA van analitzar mostres de 298 equins, 1.086 aus salvatges, 100 pollastres sentinelles i 39.599 mosquits a Catalunya. El VNO no es va detectar en mosquit, així com tampoc es va detectar cap infecció aguda causada pel VNO poblacions d'animals. No obstant, la detecció de seroconversió positiva en diverses aus salvatges migratòries i autòctones d'aquesta regió indica que hi ha transmissió local del VNO o altres Flavivirus estretament relacionats entre les poblacions d'aus.

L'anàlisi d'aquestes dades també va proporcionar informació valuosa sobre algunes de les espècies d'aus que podrien actuar com a possibles reservoris introductors en diverses regions d'Europa, així com la presència abundant de flavivirus circulants tant en vertebrats com en mosquits.

Aquest treball mostra com la vigilància passiva en èquids, així com el seguiment serològic en aus salvatges autòctones, són els components més eficaços en el context actual: Alba A, Allepuz A, Napp S, Soler M, Selga I, Aranda C, Casal J, Pages N, Hayes EB, Busquets N. Ecological Surveillance for West Nile in Catalonia (Spain), Learning from a Five-Year Period of Follow-up. Zoonoses Public Health. 2013 Apr 17. doi: 10.1111/zph.12048.


La vigilància del virus del Nil Occidental

El VNO pertany al complex antigènic de l'encefalitis japonesa (Vej) del gènere Flavivirus. És un patogen zoonòtic que manté el seu cicle enzoòtic principalment entre aus i mosquits ornitofílicos. Diversos mamífers (principalment èquids i éssers humans), així com amfibis i rèptils, també poden infectar, però la virèmia no sol ser suficient per a infectar els mosquits.

A Europa, en absència d'una mortalitat d'aus elevada, els signes neurològics en cavalls han estat, sovint, l'única indicació de presència local d'aquest virus. Des de l’any 2008, algunes epidèmies al sud i l'est d'Europa han causat greus malalties neurològiques en éssers humans i equins, i fins i tot alguns casos mortals. L’any 2010, l'activitat del VNO també ha estat confirmada en éssers humans i cavalls al sud d'Espanya. Les seroconversions al VNO s'havien detectat prèviament no només en aus i cavalls d'aquesta zona, sinó també en aus de zones properes.

El sistema de vigilància ecològica realitzat a Catalunya pretenia detectar la circulació del VNO en reservoris i hostes animals i identificar els mosquits que podien actuar com a principals vectors en aquesta regió. Les actuacions que comprenia eren:

  • Vigilància activa i passiva en èquids
  • Vigilància activa i passiva en aus salvatges de tot el territori
  • Seguiment serològic periòdic en pollastres d'explotacions sentinelles properes a zones d'aiguamolls
  • Monitorització de les poblacions de mosquits adults
  • Detecció molecular de virus del gènere Flavivirus.

Per a més informació, contactar amb:

Dra Anna Alba Casals
Investigadora del CReSA
Correu electrònic: ana.alba@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814557

Dra Núria Busquets Martí
Investigadora del CReSA
Correu electrònic: nuria.busquets@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814342

Descarregui's l'article complet (PubMed): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590452

¡Recomana aquesta pàgina!: