Virus de la Febre del Nil Occidental i Chikungunya com a potencials virus emergents a Catalunya

A principis d'octubre, el Dr. Nitu Pagès, investigador del CReSA, va presentar els primers resultats de l’estudi “Transmissió i incidència a Catalunya de malalties emergents transmeses per mosquits”.

El Dr. Pagès ha pogut comprovar que dues espècies de mosquit presents a Catalunya i de gran interès sanitari, Ae. albopictus (mosquit tigre, invasor) i Cx. pipiens (mosquit comú, autòcton) són susceptibles d'infectar-se i amb el virus de la febre del Nil Occidental (FNO), y el mosquit tigre a més també pot infectar-se amb  el virus Chikungunya.

Els experiments, que van ser duts a terme en els laboratoris de nivell de bioseguretat 3 (NBS3) del CReSA, també van demostrar que les poblacions analitzades de mosquit comú indiquen que han desenvolupat múltiples resistències a diversos productes insecticides.

L'estudi figura com un dels projectes del programa RecerCaixa en l'àmbit de la salut, que es va engegar des del 2010 i compta amb un grup d'investigadors de diverses universitats i centres de recerca, públics i privats, de Catalunya, amb un total de 68 projectes d'excel·lència als quals s'han destinat més de 4 milions d'euros.

Contacta amb l’investigador responsable:

Dr. Nitu Pagès
Correu electrònic: nitu.pages@cresa.uab.cat
Tlfn: 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona)

¡Recomana aquesta pàgina!: