Avanços en la malaltia de Glässer: s'identifiquen dues fosfatases d' Haemophilus parasuis

Dilluns 18 de novembre, la microbiòloga Paula Manrique, llegirà la seva tesi doctoral sobre la fosfatasa àcida en el bacteri Gram negatiu Haemophilus parasuis, l'agent etiològic de la malaltia de Glässer.

El principal objectiu de la tesi, titulada “Identification and partial characterization of acid phosphatases from Haemophilus parasuis”, és identificar i caracteritzar els gens responsables d'aquesta activitat fosfatasa àcida, que als bacteris Gram negatius són enzims fundamentals en nombrosos processos, incloent la patogènesis bacteriana.

En l'estudi, l'anàlisi d'una genoteca de la soca virulenta H. parasuis ER-6P va permetre la identificació de 2 clons amb activitat fosfatasa. Aquests clons contenien els gens aphA i pgpB, respectivament.

Manrique defensa que el paper dels enzims recentment identificats ha de ser estudiat amb més profunditat. La lectura de la seva tesi, dirigida per la Dra. Virginia Aragón, es realitzarà a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB, a les 09:00h.

Per més informació, contacta:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Correu electrònic:
virginia.aragon@cresa.uab.cat

Paula Manrique Ramírez
Correu electrònic:
paula.manrique@cresa.uab.cat

Telèfon: 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB, 08193,
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: