Seqüenciats els gens responsables de la producció de càpsula en Haemophilus parasuis

Un estudi publicat en la revista Journal of Bacteriology, en el que participa la Dra. Virginia Aragón, investigadora del CReSA, obre noves possibilitats per ajudar al diagnòstic i control de la malaltia de Glässer.

Un estudi de col·laboració entre investigadors del CReSA (Barcelona), del Departament de Medicina Veterinària de la University of Cambridge (Regne Unit) i d’altres grups d’investigació europeus ha identificat les seqüències d’ADN d’Haemophilus parasuis responsables de la producció de la càpsula bacteriana.

H. parasuis és un membre de la família Pasteurellaceae que es troba freqüentment al tracte respiratori superior de porcs sans. No obstant, es coneix millor per ser l’agent etiològic de la malaltia de Glässer en els porcs, una malaltia sistèmica caracteritzada per poliserositis fibrinosa, que causa una alta morbiditat i mortalitat en els garrins. H. parasuis també pot provocar pneumònia i mort sobtada. La malaltia de Glässer ha adquirit una importància considerable durant els últims anys i és reconeguda com una de les causes principals de pèrdues econòmiques en la producció porcina.


Micrografia de microscopi electrònic de transmissió d’Haemophilus parasuis

Els polisacàrids que composen la càpsula són factors de virulència potencials d’aquesta bactèria. Les soques d’H. parasuis es classifiquen en 15 serovarietats que es distingeixen per varies característiques, entre les quals s’inclou la virulència. En aquest estudi, s’han identificat i caracteritzat les seqüències de les 15 soques de referència i s’han detectat seqüències especifiques de cada serovarietat en els gens que codifiquen  la càpsula.

Aquest descobriment és un primer pas per entendre les bases de l’especificitat antigènica de les soques i obre noves possibilitats per desenvolupar sistemes de serotipatge molecular que podrien ajudar al diagnòstic i control de la malaltia.

L’article s’ha publicat a: Howell KJ, Weinert LA, Luan SL, Peters SE, Chaudhuri RR, Harris D, Angen O, Aragon V, Parkhill J, Langford PR, Rycroft AN, Wren BW, Tucker AW, Maskell DJ; BRaDP1T Consortium. Gene content and diversity of the loci encoding biosynthesis of capsular polysaccharides of the 15 serovar reference strains of Haemophilus parasuis. J Bacteriol. 2013 Sep;195(18):4264-73.

Descarregui’s l’article complet: http://jb.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23873912

Per saber-ne més sobre aquest estudi:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Investigadora coordinadora de la línea de recerca del CReSA en infeccions respiratòries bacterianes
Correu electrònic: virginia.aragon@cresa.uab.cat
Tel.: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici CReSA s/n
08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra), Barcelona, Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: