Països mediterranis es reuneixen en conferència de l’OIE per promoure la sanitat animal

El Dr. Sebastian Napp, investigador del CReSA, va formar part del Comitè Científic de la conferència “Anàlisi de risc com a eina per al control de malalties animals i zoonosis en la conca mediterrània”, organitzada per l’IZSAM(Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”), centre  col·laborador  de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) en Epidemiologia.

La clau de la conferència va ser entendre el mètode d'anàlisi de risc com a eina per avaluar i gestionar riscos relacionats amb sanitat animal a nivell tant nacional com a internacional, i promoure el seu ús en els països de l'àrea mediterrània.
A més de formar part del Comitè Científic de la conferència, el Dr. Napp va oferir una intervenció inclosa en la temàtica “Ús de mètodes d'anàliside risc en sanitat animal:  experiències dels països europeus i no europeus”. En la seva presentació va emprar dos exemples d'utilització d'anàlisi de risc a Espanya per entendre el seu paper com a eina amb poder decisori. Primer, es va referir al model d'avaluació del risc d'entrada de ràbia a la Unió Europea des del Marroc. En segon lloc, un model per avaluar l'eficiència de les mesures per prevenir la transmissió del virus de la llengua blava a través de semen.
En l'últim dia, els participants es van dividir en diferents grups de treball on es van discutir temàtiques com les necessitats de formació o vies de col·laboració entre els països mediterranis, amb l'objectiu de definir prioritats i establir metes, en particular en relació a zoonosi i malalties transmeses per vectors.

La conferència va tenir lloc al Centre Internacional per a la Formació i Informació Veterinària  (CIFIV), en Teramo (Italia). Es va comptar amb la participació de representants de diversos organismes internacionals dels països mediterranis, des de la FAO, la EFSA i la Comissió Europea, fina a centres de recerca internacionals com el CReSA , el CIRAD, el Royal Veterinary College i el Massey University. Es tracta d'una conferència fomentada per la OIE i patrocinada en conjunt pel Ministerio italiano de Salud i l’IZSAM.

Pàgina web de la conferència: http://www.riskanalysisconference.izs.it

Per més informació, contacta:
Dr. Sebastian Napp
Investigador del CReSA al subprograma de Epidemiologìa veterinaria i analisi de risc
Correu electrònic: sebastian.napp@cresa.uab.cat
Tel.: +34 93 581 45 57; Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: